Urologie

Contact Urologie

Locatie Venlo

routenummer 68

(077) 320 68 33

 

Locatie Venray

routenummer 44

(0478) 52 26 01

Locatie Venlo

routenummer 93

(077) 320 69 26

Patiënt bij balie polikliniek

Kindercontinentie (KICO-poli)

In de eerste levensjaren leren kinderen hoe zij op de wc moeten plassen of poepen. Dit is vaak een natuurlijk proces, waarbij kinderen een voorbeeld nemen aan vader, moeder, broers of zussen. Bij sommige kinderen is het niet zo eenvoudig om zindelijk te worden. Soms doordat zij verkeerd leren om hun blaas- en bekkenbodemspieren te gebruiken, waardoor plas- en/of poepproblemen ontstaan. Denk dan aan urineverlies, te vaak plassen, blaasontstekingen, bedplassen, broekpoepen of verstopping. Dit kan bij zowel het kind als de ouders gevoelens van schaamte, verdriet en onmacht opleveren.

 

De KICO-poli

Binnen onze KICO-poli werken de kinderarts, kinderuroloog, kinderfysiotherapeut, kinderpsychologe en continentietherapeute samen in één team. We onderzoeken het kind en proberen erachter te komen, waardoor het incontinentieprobleem is ontstaan en hoe het probleem het beste kan worden behandeld. Samen maken we een behandelplan en geven we advies en therapie.

 

De eerste afspraak

Tijdens de eerste afspraak krijgt u een gesprek met de continentietherapeute, die een vragenlijst met u doorneemt. En als dit nog niet gebeurd is doet de kinderarts een lichamelijk onderzoek bij uw kind.

 

De behandeling

Na het onderzoek en de gesprekken met de incontinentietherapeute en de kinderarts, spreken wij samen een behandeltraject af. Uw kind wordt dan (waarschijnlijk) uitgenodigd voor een dagopname. Deze dagopname bestaat uit een ochtend- of een middagverblijf in het ziekenhuis.

 

Dagopname

Gedurende de dagopname doet de continentietherapeute  aanvullend onderzoek, zoals bijvoorbeeld plassen op een computer-WC. Ook legt zij uw kind uit, hoe het lichaam werkt en wat er bij hem/haar mis gaat. De continentietherapeute geeft aangepaste adviezen waarmee u en uw kind thuis aan de slag kunnen gaan. Na een aantal weken volgt dan een controle op de KICO-poli. In de tussentijd belt de continentietherapeute u regelmatig om te informeren hoe het gaat.

 

De kinderfysiotherapeut

Als uit het onderzoek blijkt dat uw kind baat heeft bij begeleiding en behandeling van de kinderfysiotherapeut wordt dit met u besproken en krijgt u hiervoor een afspraak. De behandeling van de fysiotherapeut richt zich voornamelijk op  bewustwording en training van de bekkenbodemspier.

 

De kinderpsycholoog

Als uit het onderzoek de indruk ontstaat dat uw kind gebaat is bij betrokkenheid van de kinderpsycholoog (eventueel samen met de kinderfysiotherapeut) bespreken we dit met u en krijgt u eventueel een verwijzing. De behandeling van de psycholoog richt zich onder andere op de gedragsmatige aspecten van de plas- en of poepproblemen.

 

Vragen

Heeft u vragen bespreek deze dan tijdens uw afspraak met de continentietherapeute of neem telefonisch contact op. U kunt ook een e-mail sturen naar KICO@viecuri.nl

Scroll voor meer informatie

Belangrijk bericht

Binnenkort naar VieCuri? Bereid u goed voor!

 

Houd rekening met het volgende:

  • Onze coronaregels zijn versoepeld én we hebben een nieuwe bezoekregeling
  • Virussen verspreiden zich minder snel als iedereen de basisregels volgt: was of desinfecteer regelmatig de handen, hoest en nies in de elleboog en schud geen handen.

 

Lees meer over de versoepelingen en de nieuwe bezoekregeling

 

Bloedafname

Bij de volgende priklocaties kunt u alleen op afspraak terecht voor bloedafname:

  • VieCuri Venlo
  • VieCuri Venray
  • PanSana in Panningen
  • Regiopoli Horst (Het Zorghoes)
  • Regiopoli Reuver (ProVita)

Maak zelf een afspraak via mijnVieCuri. Bij de overige priklocaties kunt u zonder afspraak terecht.

 

Lees meer