Contact

Locatie Venlo

routenummer 71

(077) 320 55 55

Locatie Venlo

routenummer 91

(077) 320 55 55

Panoramafoto van de belevingstuin

Oncologiecentrum

Het Oncologiecentrum biedt u gespecialiseerde oncologische zorg. Zowel poliklinisch, klinisch als in dagbehandeling vindt hier de behandeling en begeleiding bij kanker plaats door de oncologen en de hematologen. Er is een nauwe samenwerking met collega specialisten binnen VieCuri, het Integraal Kankercentrum Zuid (IKZ) en met het Radiotherapeutische Centrum Maastro.

 

De oncologen en hematologen worden ondersteund door gespecialiseerde verpleegkundigen, de oncologieverpleegkundigen. Zij coördineren en begeleiden u in de fase tijdens en na de cytostaticabehandeling op de Oncologische Dagbehandeling.

 

Filmpjes

Bekijk hier het filmpje over het Oncologiecentrum ter gelegenheid van de Oncologieconferentie 2017

 

Bekijk hier het filmpje over het Oncologiecentrum VieCuri '10 jaar oncologie'  

 

Scroll voor meer informatie