Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA)
Contact

Locatie Venlo

routenummer 64

(077) 320 57 44

Patiënt bij balie polikliniek

MKA Behandelingen

De polikliniek MKA richt zich met name op dento-alveolaire chirurgie, implantologie, craniomandibulaire dysfunctie en reconstructieve chirurgie. U vindt hier de uitleg van deze behandelingen:

 

 

Informatie over behandelingen

Bij de assistente kunt u ook altijd terecht voor aanvullende informatie over behandelingen, voor het maken van een afspraak en voor overige vragen die u heeft.

 

Maximale kwaliteit

Het specialisme MKA biedt een maximale kwaliteit van medische zorg in combinatie met een hoog niveau van service. Om dit te bereiken voeren wij een kwaliteitsbeleid waarin onder andere protocollering, scholing en intercollegiale toetsing een plaats hebben. Zo wordt de polikliniek jaarlijks getoetst op naleving van de hygiëne- en veiligheidsvoorschriften. De MKA-specialisten monitoren landelijke en internationale ontwikkelingen op het vakgebied en passen deze ontwikkelingen toe in de zorg die zij bieden. Daarnaast is wetenschappelijk onderzoek van belang voor het optimaliseren van de zorg.

Scroll voor meer informatie