Contact Klinische Pathologie

Locatie Venlo

routenummer 24

(077) 320 52 50

Een afbeelding van het coronavirus

Omgaan met lichaamsmateriaal

Hieronder kunt u lezen hoe het Pathologisch laboratorium uw lichaamsmateriaal bewaart en wat er met resterend lichaamsmateriaal gebeurt.

 

Het bewaren van lichaamsmateriaal

 • Wat gebeurt er met mijn lichaamsmateriaal?
 • Waar wordt mijn lichaamsmateriaal bewaard?
 • Waarom worden de gegevens van mijn materiaal opgeslagen?
 • Wordt mijn lichaamsmateriaal ook voor iets anders gebruikt dan voor mijn behandeling?
 • Hoe wordt mijn privacy gegarandeerd?
 • Hoe kan ik bezwaar maken?

Antwoord op deze vragen leest u in de folder 'bewaren van lichaamsmateriaal ' op de website van de Nederlandse Vereniging voor Pathologie.

 

Wetenschappelijk onderzoek met uw lichaamsmateriaal?

In het kader van de behandeling door een specialist wordt regelmatig lichaamsmateriaal afgenomen. Lees meer over het bewaren van lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek op onze website.

 

Meer lezen over wetenschappelijk onderzoek met resterend lichaamsmateriaal

 • Wat is resterend lichaamsmateriaal?
 • Waarom wetenschappelijk onderzoek met resterend lichaamsmateriaal?
 • Hoe en met wie doet het ziekenhuis wetenschappelijk onderzoek met resterend lichaamsmateriaal?
 • Welke regels zijn hiervoor?
 • Welke keuze vragen wij van u?
 • Wat zijn de gevolgen van wel of niet bezwaar maken tegen wetenschappelijk onderzoek met resterend lichaamsmateriaal?
 • Welk ander onderzoek doet het ziekenhuis met resterend lichaamsmateriaal?

Antwoord op deze vragen leest u in de folder 'wetenschappelijk onderzoek met resterend lichaamsmateriaal' op de website van de Nederlandse Vereniging voor Pathologie'.

 

Vragen of bezwaar?

Heeft u vragen hierover dan kunt u deze stellen aan uw behandelend arts.

Wilt u bezwaar maken tegen anoniem of gedecodeerd gebruik van uw resterend lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek, dan kunt u dit kenbaar maken door het formulier 'Verklaring van bezwaar' in te vullen en te ondertekenen. Uw bezwaar wordt opgenomen in uw patiëntendossier.

 

Vrij in uw keuze

Wij vinden het belangrijk te benadrukken dat u geheel vrij bent in uw keuze. Als u hiertegen bezwaar maakt, heeft dit geen enkel gevolg voor de relatie met uw behandelend arts of met het ziekenhuis. U krijgt in alle gevallen dezelfde zorg en het heeft geen gevolgen voor uw behandeling.

Scroll voor meer informatie