Contact Sportgeneeskunde
Header Sportgeneeskunde- hardlopers

Wordt een bezoek van de sportarts vergoed door de zorgverzekering?

Per 1 januari 2016 worden delen van de sportgeneeskunde vergoedt via de basisverzekering. Een en ander houd in dat hierdoor uw eigen risico aangesproken wordt.  Dit geldt met name voor de BLESSURE consulten en medisch geïndiceerde inspanningsonderzoeken

 

Basisverzekering of aanvullende verzekering:

Het kerntakenpakket van de sportarts bestaat uit taken die vanuit de basisverzekering worden bekostigd en taken die vanuit de aanvullende verzekeringen of door sporters zelf worden bekostigd.


Basisverzekering:

  • Blessureconsulten uitgevoerd door de sportarts worden vergoed vanuit de basisverzekering. Hiervoor is het noodzakelijk dat u een verwijzing van de huisarts heeft.
  • Sportmedische onderzoeken gericht op beantwoording van een zorgvraag zoals revalidatie bij chronisch zieken of met insteek inspanningsdiagnostiek bij inspannings- gebonden klachten, wordt via de basisverzekering vergoed. Hiervoor is het noodzakelijk dat u een verwijzing van de huisarts heeft.


Wanneer u zonder verwijzing van de huisarts gebruik maakt van een BLESSURE consult, zullen de kosten van het consult met de eventuele diagnostiek rechtstreeks bij u in rekening gebracht worden. Deze kosten kunnen niet via de aanvullende verzekering ingediend worden.


Aanvullende verzekering:

Sportmedische onderzoeken met als doel screening of prestatieverbetering uitgevoerd door de sportarts, worden afhankelijk van de afgesloten verzekering (deels) betaald uit de aanvullende verzekering. Een verwijzing van de huisarts is hiervoor niet nodig.

Scroll voor meer informatie