Contact Sportgeneeskunde
Header Sportgeneeskunde- hardlopers

Sportgeneeskunde

  • Ik ben geen topsporter. Kan ik ook naar een sportarts? (ingeklapt)

   Jazeker, de sportartsen van Sportgeneeskunde VieCuri zijn er voor èlke sporter. Recreatief, amateur en topsporter.

    

   Sportgeneeskunde is niet alleen maar geneeskunde voor sporters, maar steeds meer gericht op problemen van de bewegende mens, zowel oud als jong, en zowel sportief en gezond als chronisch ziek.
    

  • Wanneer ga ik naar de sportarts van Sportgeneeskunde VieCuri? (ingeklapt)

   Wanneer u een blessure heeft, een preventief Sportmedisch onderzoek wilt, een verplicht Sportmedisch onderzoek nodig hebt of een vraag hebt met betrekking tot sportprestatie. Ook kunt u bij Sportgeneeskunde VieCuri terecht voor trainingsbegeleiding en bewegingsanalyse.

  • Is Sportgeneeskunde aangesloten bij FSMI en SCAS? (ingeklapt)

   Ja, Sportgeneeskunde VieCuri is SCAS gecertificeerd en aangesloten bij de FSMI. Hiermee wordt Sportgeneeskunde VieCuri erkent door alle zorgverzekeraars.

  • Kan ik op korter termijn bij een sportarts van Sportgeneeskunde VieCuri terecht? (ingeklapt)

   Jazeker, u kunt binnen 1 week bij ons terecht op een van onze locaties.

  • Wordt een bezoek van de sportarts vergoed door de zorgverzekering? (ingeklapt)

   Per 1 januari 2016 worden delen van de sportgeneeskunde vergoedt via de basisverzekering. Een en ander houd in dat hierdoor uw eigen risico aangesproken wordt.  Dit geldt met name voor de BLESSURE consulten en medisch geïndiceerde inspanningsonderzoeken

    

   Basisverzekering of aanvullende verzekering:

   Het kerntakenpakket van de sportarts bestaat uit taken die vanuit de basisverzekering worden bekostigd en taken die vanuit de aanvullende verzekeringen of door sporters zelf worden bekostigd.


   Basisverzekering:

   • Blessureconsulten uitgevoerd door de sportarts worden vergoed vanuit de basisverzekering. Hiervoor is het noodzakelijk dat u een verwijzing van de huisarts heeft.
   • Sportmedische onderzoeken gericht op beantwoording van een zorgvraag zoals revalidatie bij chronisch zieken of met insteek inspanningsdiagnostiek bij inspannings- gebonden klachten, wordt via de basisverzekering vergoed. Hiervoor is het noodzakelijk dat u een verwijzing van de huisarts heeft.


   Wanneer u zonder verwijzing van de huisarts gebruik maakt van een BLESSURE consult, zullen de kosten van het consult met de eventuele diagnostiek rechtstreeks bij u in rekening gebracht worden. Deze kosten kunnen niet via de aanvullende verzekering ingediend worden.


   Aanvullende verzekering:

   Sportmedische onderzoeken met als doel screening of prestatieverbetering uitgevoerd door de sportarts, worden afhankelijk van de afgesloten verzekering (deels) betaald uit de aanvullende verzekering. Een verwijzing van de huisarts is hiervoor niet nodig.

  • Waarom kiezen voor Sportgeneeskunde VieCuri? (ingeklapt)

   Bij Sportgeneeskunde VieCuri werken uitsluitend gecertificeerde sportartsen. Zij stellen een snelle en betrouwbare diagnose en maken een persoonlijk behandelplan.
    

   Vanwege de nauwe samenwerking met VieCuri Medisch Centrum kun je voor specialistische zorg snel bij deskundige orthopedisch chirurgen terecht.

  • Heb ik een verwijzing van de huisarts nodig? (ingeklapt)

   Ja, u heeft een verwijzing van uw huisarts nodig als u een afspraak maakt voor zowel het blessureconsult als het sportorthopedisch spreekuur.

    

   Wilt  u weten waar u het beste terecht kunt? Bel 0478 522 777. We geven u graag advies.

  • Hoe weet ik welk Sportmedisch Onderzoek ik nodig heb? (ingeklapt)

   Dat is afhankelijk van u leeftijd en de sport die u beoefent. Neem contact met ons op voor een persoonlijk advies.

  • Wat is het BIG-register? (ingeklapt)

   In het BIG-register kunt u zien of je zorgverlener bevoegd is zijn of haar beroep uit te oefenen volgens de kwaliteitseisen die in Nederland gelden.

    

   Krijgt u een behandeling van een sportarts? Dan kunt u in het BIG-register zien of deze zorgverlener bevoegd is om zijn of haar beroep als sportarts uit te oefenen en inderdaad sportarts is.

    

   Sportgeneeskunde VieCuri:

   • leidt basisartsen op tot specialisten in de sportgeneeskunde. Door de strenge opleidingseisen bent u verzekerd van kwalitatief hoogstaande zorg.
   • is gecertificeerd als Topsport Medisch samenwerkingsverband (TMS) bij het SCAS (Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg). Een keurmerk waar we trots op zijn!
   • is aangesloten bij de Federatie Sport Medische Instellingen (FSMI), het keurmerk voor zorgverzekeraars om voor vergoeding in aanmerking te komen wanneer u aanvullend verzekerd bent.
Scroll voor meer informatie