Patiënt in wachtruimte

Nieuw lid Raad van Toezicht

Datum: 24 oktober 2018

Met ingang van 1 november aanstaande is prof. dr. M.J. Heineman benoemd als lid van de Raad van Toezicht van VieCuri. Hij volgt in deze functie prof. dr. J. van Engelshoven op, die tot 1 januari 2018 als lid en vicevoorzitter deel uit heeft gemaakt van dit orgaan en tot eind dit jaar als adviseur aan de Raad van Toezicht verbonden is.

 

Maas Jan Heineman (1952) was tot voor kort lid (vicevoorzitter, vicedecaan) van de Raad van Bestuur van het Academisch Medisch Centrum (AMC) te Amsterdam. Hij vervulde deze bestuursfunctie van 2012 tot 2018. Hij werd in 2006 benoemd tot hoogleraar Verloskunde en Gynaecologie bij de Universiteit van Amsterdam en was van 2006 tot 2012 hoofd van de Vrouwenkliniek van het AMC en voorzitter van de Divisie Vrouw-Kind.

 

Naast zijn werk als hoogleraar en bestuurder van het AMC vervulde de heer Heineman diverse bestuurlijke functies binnen en buiten zijn vakgebied. Zo was hij o.a. voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) en voorzitter van de Bestuurscommissie UMC Zorgverzekering.

 

De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zijn zeer verheugd over de komst van de heer Heineman en wensen hem veel succes in de uitoefening van zijn nieuwe rol toe.

VieCuri locatie Venlo tussen bomen
Scroll voor meer informatie