Patiënt in wachtruimte

Promotie chirurg Arthur Bloemen

Datum: 4 december 2020

Vandaag, vrijdag 4 december, promoveert drs. Arthur Bloemen, chirurg, aan de Universiteit Maastricht. In zijn proefschrift “Challenges in prevention, diagnosis and treatment of abdominal wall hernias” werd onderzocht of er mogelijkheden zijn om de mensen met een buikwandbreuk een betere behandeling te bieden. Een groot deel van dit onderzoek vond plaats in VieCuri, onder begeleiding van co-promotor en chirurg dr. Frits Aarts.

 

Een buikwandhernia is een zwakke plek in de buikspieren waardoor ingewanden naar buiten kunnen puilen. Dit kan pijn doen, cosmetische bezwaren opleveren of mogelijk bekneld raken. In dit proefschrift werden technieken ter preventie, diagnosestelling of behandeling van diverse typen buikwandbreuken onderzocht.

 

Buikwandbreuken kunnen aangeboren of verworven zijn.  Verworven buikwandbreuken na een operatie zijn bijvoorbeeld littekenbreuken of stomabreuken. Er werd onderzoek gedaan naar het gebruik van diverse hechtmaterialen en voorkeuren van chirurgen met betrekking tot het sluiten van buikwonden. Ook de effectiviteit en het comfort van een innovatieve stomaband werd onderzocht; deze bleek effectief maar het draagcomfort moet nog verder worden ontwikkeld.

 

Een laatste focus van onderzoek in het proefschrift waren twee aangeboren typen buikwandbreuken waarover nog weinig bekend is; de zogenaamde lumbale breuk en linea arcuata hernia. De eerste blijkt relatief vaak voor klachten te zorgen en moet dus, eens geconstateerd, liefst operatief behandeld worden. De tweede breuk kan een oorzaak zijn van onbegrepen buikklachten en moet dus overwogen worden bij patiënten met deze klachten.

 

De resultaten van onderzoek uit dit proefschrift leiden er toe dat patiënten met buikwandbreuken meer optimaal behandeld kunnen worden en wellicht het ontstaan van een breuk voorkomen kan worden.

Chirurg Arthur Bloemen in VieCuri
Scroll voor meer informatie