Patiënt in wachtruimte

Voorlichtingsbijeenkomst medische oogzorg VieCuri

Datum: 27 mei 2016

Op zaterdagmiddag 23 april werd in VieCuri  op locatie Venlo een voorlichtingsbijeenkomst gehouden met als thema: 'Goed- of slechtziend ouder worden?'

De middag was georganiseerd door de oogartsen van het VieCuri Medisch centrum in samenwerking met de Oogvereniging. Een zevental boeiende onderwerpen werden zeer deskundig ingeleid.

Een drietal oogartsen hielden presentaties over oogaandoeningen, die met name de ouder wordende mens kunnen overkomen. Oogarts Ebba Ghyczy vertelde wat cataract is en hoe het behandeld kan worden. Hierbij kwamen de verschillende mogelijkheden voor de implantlens duidelijk aan de orde.


De eerste presentatie van oogarts Juliëtte Hoevenaars ging over glaucoom: een oogaandoening, waarbij met name het gezichtsveld afneemt. Mensen bemerken dit niet, waardoor deze oogaandoening vaak te laat wordt ontdekt. Aansluitend hield Henny Verberk van de patiëntenledengroep Glaucoombelangen Noord en Midden Limburg een korte inleiding over haar ervaringen als glaucoompatiënt en hoe zij hiermee heeft leren omgaan.

De tweede presentatie van Juliëtte Hoevenaars ging over de retina-aandoening ‘Leeftijdsgebonden Maculadegeneratie’ (LMD). Zij liet zien welke vormen van LMD er zijn en hoe deze behandeld kunnen worden. Herman Evers, voorzitter van de Oogvereniging regiogroep Noord en Midden Limburg werd zelf al op jonge leeftijd met de zogenaamde juveniele MD geconfronteerd. Hij vertelde op indringende wijze hoe dit zijn leven heeft beïnvloed en hoe hij hier mee om heeft leren gaan.


De volgende spreker was oogarts Sandra Smeets, die sprak over de aandoening diabetische retinopathie en de behandeling hiervan.

Vervolgens kreeg Tijn Verhoeven van Optiek OOGpunt, de nieuwe optiek aan de Zorgboulevard in VieCuri het woord. OOGpunt biedt een uniek concept: er wordt hier service á la minute geboden voor o.a. multifocale brillen, kinderbrillen, vertebrillen, beeldscherm- en computerbrillen. Sinds april heeft Peter Lenssen het team versterkt. Hij is gespecialiseerd in contactlenzen, ook in het aanpassen van contactlenzen bij oogaandoeningen.

Tenslotte was het woord aan Wilma van Maarseveen het woord. Zij vertelde wat Koninklijke Visio de oogpatiënt te bieden heeft. Als een bril niet meer helpt, zijn er nog zeer veel mogelijkheden om toch de visuele beperking te verminderen, o.a. door te werken met goede verlichting en contrast. Ook biedt Visio hulp bij zelfstandigheidstraining, psycho-sociale training, arbeidsvragen en lotgenotencontact.

Een middag met een breed scala aan onderwerpen. De ongeveer 80 aanwezigen waren zeer tevreden over de wijze waarop de onderwerpen waren besproken. Van de mogelijkheid tot het stellen van vragen werd door de deelnemers veelvuldig gebruik gemaakt. Ook de stands van de Oogvereniging en Visio werden goed bezocht.

Al met al een zeer geslaagde middag, die zeker voor herhaling vatbaar is!

voorlichtingsbijeenkomst
Scroll voor meer informatie