VieCuri Venlo bij avondlicht hoofdingang bij parkeerterrein

Privacy, rechten en plichten

Op deze pagina leest u meer over uw privacy als patiënt en de bescherming van uw gegevens. Ook vindt u informatie over uw rechten en plichten, en over onze huisregels. 

Privacy

Behandeling in ons ziekenhuis betekent dat uw gegevens vastgelegd worden in ons registratiesysteem en in uw medisch dossier. VieCuri vindt uw privacy belangrijk. Als patiënt heeft u dan ook recht op de bescherming van uw gegevens.

 

Beschermen van uw gegevens

Om uw gegevens te beschermen zijn in Nederland regels in wetten opgenomen. Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG beschermt uw privacy nog beter en geeft u als persoon meer privacyrechten. 

Kijk op de website van de Autoriteit Persoongegevens voor meer informatie.

 

VieCuri respecteert uw privacy en stelt daarom alles in het werk om uw privacy te beschermen.

Lees in onze privacyverklaring hoe wij de privacy en persoonsgegevens van patiënten borgen.

Lees hier hoe wij omgaan met persoonsgegevens van bezoekers van onze website.

Toestemming geven via mijnVieCuri

Via patiëntenportaal mijnVieCuri kunt u zelf aangeven met wie wij uw gegevens mogen uitwisselen. Klik hier voor meer informatie.

Functionaris Gegevensbescherming

Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of u bent van mening dat het ziekenhuis niet goed omgaat met uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming. Deze functionaris is bereikbaar per e-mail via fg@viecuri.nl.

 

Ook kunt u, wanneer u van mening bent dat het ziekenhuis niet goed is omgegaan met uw persoonsgegevens, contact opnemen met onze klachtenfunctionarissen. 

Lees meer over onze klachtenfunctionarissen.

Veilig mailen via ZIVVER

Als wij gegevens van een patiënt moeten delen met bijvoorbeeld de huisarts of een andere betrokken specialist, dan gebruiken wij daarvoor bestaande systemen waarin dit veilig kan. Ook e-mail hoort binnen VieCuri tot een veilig systeem, omdat wij gebruik maken van ZIVVER. Dit is een hulpmiddel om veilig te mailen en zorgt ervoor dat alleen de ontvanger bij de e-mail kan.

Heeft u een e-mail van ons ontvangen via ZIVVER?

Dat kan. Het is onze manier om ervoor te zorgen dat een e-mail, die wellicht gevoelige of persoonlijke informatie bevat, veilig wordt verstuurd. Wilt u controleren of een e-mail daadwerkelijk van een medewerker van VieCuri afkomstig is? Let dan op de volgende punten:

Heeft u na het controleren van deze punten nog steeds twijfels? Dan is het verstandig om even te bellen met de afzender.

Rechten en plichten

Uw rechten en plichten als patiënt zijn in verschillende wetten vastgelegd. Zo heeft u recht op informatie, geheimhouding en op een second opinion (extra mening). Ook heeft u plichten. Zo verwachten wij dat u uw zorgverlener zoveel mogelijk informeert over zaken die belangrijk zijn voor uw behandeling. 

 

Lees meer in onze 'Goed om te weten' informatie

Huisregels

Onze medewerkers staan dag en nacht klaar om u de best mogelijke zorg te verlenen. Daarnaast mag u rekenen op een vriendelijke bejegening. Om een veilige omgeving voor u én onze medewerkers zoveel mogelijk te garanderen hebben wij huisregels. We gaan ervan uit dat u zich houdt aan de instructies van onze zorgverleners en (beveiligings)medewerkers. 

 

Lees meer in onze 'Goed om te weten' informatie

Rookvrij

Alle locaties van VieCuri zijn sinds 1 oktober 2019 rookvrij. Dat betekent dat in al onze gebouwen en buiten op ons terrein geen enkele vorm van roken is toegestaan. Daarbij gaat het om sigaretten, pijptabak, e-sigaretten, sigaren en ook rookvrije sigaretten. 

 

Als rookvrij ziekenhuis willen we een gezonde levensstijl stimuleren voor medewerkers, patiënten en bezoekers, zonder hinder van rook en rookafval. We willen het goede voorbeeld geven. 

 

scroll terug naar boven