Neurologie en Neurochirurgie

Contact

0900 81 86 (lokaal tarief)

Polikliniek Venlo

routenummer 53

(077) 320 68 29

 

Polikliniek Venray  

routenummer  92

(0478) 52 25 88

 

Verpleegafdeling Venlo

routenummer 37 (afdeling B5)

(077) 320 58 60 

Locatie Venlo

routenummer 53

(077) 320 51 17

 

Locatie Venray

routenummer 24 (per 22 mei: 92)

(0478) 52 23 64

Een afbeelding van de vakgroep Neurologie. Je ziet 7 specialisten.

Neurologie en Neurochirurgie

Neurologie is het specialisme dat zich bezighoudt met ziekten in het zenuwstelstel. Het zenuwstelsel heeft vertakkingen door het hele lichaam, zodat stoornissen in de motoriek (bewegingen), de zintuigen of in het denken (taal, geheugen, gedrag) kunnen samenhangen met verstoorde zenuwfuncties.

 

Aandoeningen waarmee patiënten bij de neuroloog komen zijn onder andere hoofdpijn, epilepsie, de ziekte van Parkinson, Multiple Sclerose, rug- en nekhernia, zenuwbeknellingen en dementie. Ook mensen met een CVA (hersenbloeding of herseninfarct) of een TIA (‘kleine beroerte’) komen bij de neuroloog terecht. Veel neurologische ziekten zijn te genezen. Bij ziekten waar dat niet zo is, kan de neuroloog ervoor zorgen dat de symptomen van de ziekte zoveel mogelijk bestreden worden.

 

Rijgeschiktheidsbeoordeling voor CBR

Rapportageformulieren worden niet meer ingevuld door de neuroloog

Vanaf 1 mei 2020 vullen behandelend neurologen geen rijgeschiktheidsbeoordelingen meer in. Dit is volgens het advies van de Nederlandse Vereniging van Neurologie (NVN) en de regels van de Koninklijke Nederlandse maatschappij tot bevordering van de Geneeskunst (KNMG).

Als u de CBR formulieren toch bij ons inlevert, moeten wij deze niet ingevuld naar u terugsturen.

 

Waarom vult uw neuroloog deze formulieren niet langer in?

De belangrijkste redenen om het formulier niet langer in te vullen zijn:

  • Het invullen van de rapportageformulieren kan inbreuk maken op de vertrouwelijkheid van de arts-patiënt relatie;

  • Het invullen van de CBR-formulieren is feitelijk het leveren van keurings-informatie. Dat is geen geneeskundige beoordeling maar valt buiten het medisch domein. Het kan een onafhankelijke beoordeling door uw neuroloog in de weg staan en de behandelrelatie vertroebelen;
  • Het invullen van de formulieren kost tijd die niet besteed kan worden aan patiëntenzorg. Deze formulieren zijn onderdeel van een keuring die buiten het medisch domein valt.
  • Omdat dit feitelijk een keuring is kan er een tarief aan u worden gedeclareerd als uw neuroloog dit formulier invult. Omdat dit een mogelijke bedreiging vormt voor een goede behandelrelatie zal dit in de praktijk niet gebeuren.

 

Hoe kunt u een rijgeschiktheidsbeoordeling krijgen?

U kunt uw eigen verklaring, samen met uw medische informatie opsturen naar het CBR. Meestal wordt dit geaccepteerd door het CBR. Het leidt zelden tot aanvullende vragen of onnodige keuringen.

 

U vindt uw medische gegevens in “mijnVieCuri”. U kunt de brief aan de huisarts uit uw dossier downloaden. U kunt gegevens schrappen, waarvan u vindt dat deze niet voor het CBR zijn bestemd. Deze brief stuurt u zelf met de eigen verklaring naar het CBR.

 

 

Keurmerken
logo keurmerk JCI

Specialisten

Bekijk alle specialisten
Scroll voor meer informatie