Klinische Chemie en Hematologie

Contact

(077) 320 68 20

Locatie Venlo

routenummer 22

(077) 320 6820

Buisjes

Klinische Chemie en Hematologie (KCHL)

Voor het stellen van de diagnose of om het effect van de behandeling te controleren, laat uw huisarts, verloskundige of specialist vaak onderzoek doen in lichaamsmaterialen zoals bloed, urine en ontlasting. Dit onderzoek gebeurt in het laboratorium voor Klinische Chemie en Hematologie (KCHL).

 

De klinisch chemicus is de specialist die in het laboratorium de eindverantwoordelijkheid draagt. Hij geeft adviezen op het gebied van laboratoriumdiagnostiek, is betrokken bij wetenschappelijk onderzoek en neemt deel aan patiëntgebonden onderzoeken.

 

Op het KCHL vindt uitgifte plaats van bloedproducten voor patiënten die moeten worden geopereerd of die een bloedtransfusie nodig hebben. Deze bloedproducten worden ook op het KCHL bewaard.

 

Bekijk het Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium

In het najaar van 2023 werd Omroep Venlo rondgeleid in het Klinisch Chemisch en Hematologisch Laboratorium. We laten de route zien die een buisje afgenomen bloed aflegt. Jaarlijks komen in ons lab zo’n 1,3 miljoen bloedbuisjes binnen. De afgelopen jaren is het lab volledig vernieuwd: er is verbouwd, gedigitaliseerd en geautomatiseerd. Hierdoor is de bloedafname zorgvuldiger, patiëntvriendelijker en sneller geworden.

 

Bekijk hier de reportage

 

KCHL

Keurmerken
logo keurmerk JCI

Specialisten

Bekijk alle specialisten
Scroll voor meer informatie