Kinderartsen

De kinderarts is de specialist die een centrale rol speelt bij onderzoek en behandeling van

uw kind. Hij of zij geeft uitleg over het ziektebeeld en adviseert bij problemen.

 

Hij/zij bespreekt met u en uw kind de uitslagen van onderzoeken en overlegt met u op welke wijze de behandeling wordt voortgezet. Hij/zij is verantwoordelijk voor het voorschrijven van medicijnen en het doorverwijzen naar andere hulpverleners, zoals bijvoorbeeld de oogarts.

Scroll voor meer informatie