Klinische Chemie en Hematologie
Contact

(077) 320 68 20

Locatie Venlo

routenummer 22

(077) 320 6820

Buisjes

KCHL in VieCuri

VieCuri beschikt over een goed geoutilleerd laboratorium waar verschillende onderzoeken worden verricht. Hiervoor is een aanvraagformulier nodig van de huisarts of specialist die u behandelt.

 

Bloedonderzoek

U kunt bloed laten afnemen in het Centrum voor Diagnostiek in Venlo (routenummer 11), het priklaboratorium op locatie Venray (routenummer 68) en in de diverse priklocaties in de regio. U hoeft geen afspraak te maken. Neem wel altijd uw ziekenhuispas en een geldig legitimatiebewijs mee.

Bekijk de openingstijden van onze priklocaties.

 

Inleveren van materiaal

Voor het inleveren van materiaal (bijvoorbeeld urine of ontlasting) kunt u terecht in het Centrum voor Diagnostiek op locatie Venlo (routenummer 11) en het priklaboratorium op locatie Venray (routenummer 68).  

 

Onderzoeksuitslag

Het resultaat van ons onderzoek heeft vaak alleen betekenis in combinatie met uw ziektegeschiedenis en de bevindingen van een eventueel ander onderzoek. Al deze gegevens zijn bekend bij uw (huis)arts of verloskundige. De klinisch chemicus kan uw arts adviseren over de interpretatie van de resultaten. Uw arts trekt hieruit de conclusie voor diagnose en behandeling. Dit is dan ook de reden waarom wij onze resultaten en interpretaties niet aan u doorgeven, maar aan uw arts of verloskundige. Vervolgens bespreekt uw (huis)arts of verloskundige met u de resultaten.

 

Kwaliteit

Sinds november 2015 is het klinisch chemisch en hematologisch laboratorium ISO 15189 geaccrediteerd, onder nummer M095. Dit keurmerk betekent dat aan strenge internationale eisen die gesteld worden aan laboratoria in de gezondheidszorg, wordt voldaan. Vanaf 2003 was het laboratorium ook geaccrediteerd, maar dan volgens een nationale norm, genaamd CCKL.
 

Privacy

Wij registreren de gegevens van ons onderzoek met computersystemen. Hierop is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Soms wisselen huisarts en specialisten in uw belang uw laboratoriumresultaten uit. Indien u niet wilt dat iemand anders dan uw behandelaar uw gegevens onder ogen krijgt, kunt u dit bij de laboratoriummedewerkers aangeven voordat uw bloed wordt afgenomen of voordat u het materiaal afgeeft voor verder onderzoek.

Scroll voor meer informatie