Klinische Genetica

Klinische Genetica gaat over onderzoek naar erfelijke ziekten en aangeboren afwijkingen. Deze afdeling houdt zich bezig met het opsporen van erfelijke aandoeningen. Ook geven ze voorlichting en advies aan patiënten met erfelijke ziekten.

Uw arts kan u verwijzen naar een klinisch geneticus als het vermoeden bestaat dat uw ziekte of aandoening erfelijk is. Op basis van de informatie die u geeft, kan de klinisch geneticus uw familie in kaart brengen.

scroll terug naar boven