Extra zorg

Als je kindje te vroeg geboren wordt, een te laag geboortegewicht heeft of er zijn problemen geweest tijdens de geboorte, dan kan het zijn dat je kindje extra bewaking en zorg nodig heeft. Deze kindjes verblijven dan in een couveuse.

In het Geboortecentrum bestaat de mogelijkheid dat je samen met je kindje, dat in de couveuse ligt, in een couveusesuite verblijft. De verpleging van jou en je kindje vindt dan plaats op je eigen kamer. Zo kun je toch samen starten.


De medewerkers van het Geboortecentrum betrekken je zoveel mogelijk bij de verzorging en bieden je daarbij hulp en ondersteuning. Als je van tevoren weet dat je kindje moet blijven na de bevalling, kun je een afspraak maken om de afdeling te komen bekijken.


Neokeurmerk

Trots zijn we op het in 2014 behaalde Neokeurmerk. Dit is een kwaliteitskeurmerk voor neonatologieafdelingen en wordt uitgereikt door de VOC (Vereniging Ouders van Couveusekinderen).

couveusesuite

In onze couveusesuites is er de mogelijkheid om samen met je kindje, dat in de couveuse ligt, in een kamer te verblijven. De verpleging van jou en je kindje vindt dan plaats in deze suite die rustig en huiselijk is ingericht.  Ook jouw partner mag hier verblijven. In de suites is de mogelijkheid om bezoek te ontvangen en een beschuitje te smeren.


In de suite kun je gebruik maken van:

 • eigen badkamer met douche en toilet voor de kraamvrouw;
 • een eigen koelkast in de suite. Hier mag je eigen etenswaren bewaren;
 • Ben je opgenomen op de afdeling neonatologie? Dan zorgen wij de eerste 8 dagen voor drie maaltijden per dag voor jou en je partner in de suite. Als je herstelt van een keizersnede geldt dit voor 10 dagen; 
 • Tijdens de opname op onze afdeling, krijgen jullie een parkeer-/ toegangspas waarmee je gratis van de parkeerplaats gebruik kunt maken. Deze pas geeft ook toegang tot de afdeling.

Kennismaken met de afdeling

Alle hulpverleners op de afdeling werken als team samen aan het welzijn van jou en je kindje. Een ziekenhuis is een continubedrijf. Dit betekent ook dat het verplegend personeel enkele keren per dag wisselt. Elke dienst wordt er een vast aanspreekpunt (verpleegkundige) aan jullie toegewezen, zodat jullie niet onnodig veel verschillende medewerkers zien.


Neonatologieverpleegkundigen

Op de afdeling werken neonatologieverpleegkundigen. Dit zijn verpleegkundigen met een extra opleiding om pasgeborenen op 'medium care', 'high care' en 'intensive care'  niveau te verzorgen. Ook werken er leerling-verpleegkundigen die hier voor in opleiding zijn.

Verder werken er kinderartsen, arts-assistenten (afgestudeerde artsen die wel/niet in opleiding zijn tot kinderarts), afdelingsassistenten, fysiotherapeuten, logopedisten en lactatiekundigen (borstvoedingsdeskundigen). Daarnaast zijn op aanvraag maatschappelijk werk en medische psychologie beschikbaar mocht daar behoefte aan zijn voor ouder en kind.

Ouders op de afdeling

Onze missie: een gezamenlijke start voor het hele gezin. 

Daarom werken we volgens het Family Centered Care principe (FCC). Dit houdt in dat alle betrokken zorgverleners met optimale kennis en kunde, doelmatige en veilige zorg verlenen. Dit gebeurt met aandacht voor het hele gezin. Wij willen zoveel mogelijk het thuisgevoel nastreven en daarmee de binding tussen ouders en kind versterken. Als team staan we voor een open cultuur en communicatie met respect en vertrouwen in elkaar.

 

Wel hebben we een aantal regels vanwege veiligheid:

 • Vanwege de kwetsbaarheid van de kinderen is hygiëne heel belangrijk. Bij binnenkomst op de afdeling moet iedereen de handen wassen en desinfecteren. Sieraden aan de handen of polsen graag thuislaten of afdoen op de afdeling;
 • broertjes en zusjes zijn van harte welkom, maar zij kunnen niet blijven slapen; 
 • kinderen jonger dan 12 jaar, behalve broertjes en zusjes, mogen helaas niet op bezoek komen vanwege infectiegevaar; 
 • bij griep of andere besmettelijke aandoeningen adviseren we om niet op de afdeling te komen. Bij verkoudheid is een mondmasker en extra handhygiëne meestal voldoende; 
 • het bezoek is welkom tussen 8.00 uur en 21.00 uur. Buiten deze tijden is het Geboortecentrum niet voor iedereen vrij toegankelijk;
 • in de couveusesuite zijn geen bloemen toegestaan;
 • roken is niet toegestaan in ons Geboortecentrum.


Wij willen jullie vragen om zelf goed op de spullen te letten die je zelf van huis meeneemt. Wij doen er alles aan om te zorgen dat de omgeving zo veilig mogelijk is, maar de ervaring leert dat de kans op zoekraken en diefstal helaas aanwezig is. VieCuri kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Verzorging en voeding

Afhankelijk van de reden van opname ligt je kindje in een gesloten couveuse, open couveuse of een bedje. In de couveusesuite kunnen jullie samen (met je partner) in één kamer verblijven. Ook als je een tweeling hebt gekregen, verblijf je samen met je kindjes en je partner in een suite.

Er is 24 uur per dag ondersteuning van een neonatologieverpleegkundige aanwezig op de afdeling. Samen met een (neonatologie)verpleegkundige zorgen jullie voor je kindje.

NIDCAP

Op onze afdeling Neonatologie volgen wij de uitgangspunten van de NIDCAP-methode. Het doel van de benadering is om stress van de baby te verminderen, de ontwikkeling te stimuleren en de band tussen baby en ouders te bevorderen. De hulpverleners op de afdeling geven hier uitleg over. 

Bewakingsapparatuur

Rond de couveuse staat allerlei apparatuur voor de bewaking van je kindje. Met behulp van een monitor wordt de hartslag, de ademhaling en het zuurstofgehalte van het bloed gecontroleerd.

Eigen kleertjes

Als je kindje in een bedje ligt mag het zijn eigen kleertjes aan. Ligt je kindje in de couveuse, dan mag het een rompertje aan zodra de conditie van je kindje dit toelaat. Ook eigen lakentjes en dekentjes mag je meenemen.

Buidelen (kangoeroën)

Buidelen wordt ook wel kangoeroën genoemd. Huidcontact tussen ouder en baby is erg belangrijk. De kangoeroemethode is een manier om contact te maken met je kindje, wat de hechting bevordert. Hierbij ligt je kindje bloot, op een luier na, tegen je eigen blote borst. Te vroeg geboren baby’s hebben weinig onderhuids vetweefsel en kunnen zich moeilijk warm houden. Door de warmte van jou als ouder blijft je kindje goed op temperatuur.

Op onze afdeling kun je gebruik maken van het Benjamin Kangoeroevest.

Voeding

Na de geboorte wordt zo snel mogelijk gestart met voeding. Afhankelijk van de toestand van je kindje wordt er gestart met sondevoeding, flesvoeding, borstvoeding, fingerfeeding of een combinatie hiervan. Ook jouw wensen worden hierin meegenomen en samen bekijken we dan wat het beste is voor je kindje op dat moment.

Borstvoeding

Als je besloten hebt om borstvoeding te gaan geven, streven we ernaar om binnen 1 uur na de bevalling je kindje aan de borst te leggen. Mocht het zo zijn dat je kindje nog niet elke keer aan de borst kan drinken (te jong, of te ziek) dan stellen we samen met jou een kolfschema op. We hebben kolfapparaten op de afdeling waar je tijdens de opname gebruik van kunt maken. Dit geldt ook voor de kolfsetjes en flesjes. Als je naar huis mag en thuis mag gaan kolven, kun je een kolfapparaat huren of kopen in de thuiszorgwinkel. Je mag dan je eigen kolfstukken meenemen naar de afdeling als je bij ons wilt kolven.


VieCuri is in het bezit van het WHO/UNICEF borstvoedingcertificaat van de Stichting Zorg voor Borstvoeding. Wij stimuleren en begeleiden ouders in het geven van borstvoeding. Naast de begeleiding door verpleegkundigen is ook een lactatiekundige beschikbaar voor extra begeleiding en adviezen. 

Fingerfeeding

Fingerfeeding is een manier van bijvoeden van je kindje en is bedoeld als het aanleggen nog niet lukt of als je kindje nog niet voldoende voeding uit de borst haalt. Fingerfeeding is geschikt om kortdurend kleine hoeveelheden voeding toe te dienen. Als het noodzakelijk is om langere tijd bijvoeding te geven, kan het wenselijk zijn om voor andere manieren van bijvoeden te kiezen.

Sondevoeding

Wanneer je kindje nog niet zelf kan drinken, wordt de voeding via een sonde gegeven. Dit is een plastic slangetje dat via de neus wordt ingebracht en zo via de slokdarm in de maag komt.

Naar huis

Meestal hoor je enkele dagen, maar tenminste 1 dag van te voren, dat je kindje naar huis mag.

Ontslaggesprek

Voordat je met je kindje naar huis gaat, krijg je van de verpleegkundige informatie over de voedingstijden, het maken van de voeding (bij flesvoeding), eventueel medicijngebruik, controle bij de kinderarts en dergelijke. Het is handig je vragen van te voren op papier te zetten, zodat je niets vergeet. Er gaat een schriftelijke overdracht van je kind naar de kraamzorg en de Jeugdgezondheidszorg (JGZ).

Intensieve nazorg

Intensieve nazorg is bedoeld voor ouders waarvan het kind extra zorg nodig heeft of heeft gehad. Het is gebleken dat ouders behoefte hebben aan ondersteuning op het moment dat zij hun kindje mee naar huis nemen. Je kunt op de afdeling navragen of jij hiervoor in aanmerking komt.

Intensieve nazorg houdt onder andere in dat er een kennismakingsgesprek met de JGZ-verpleegkundige op de afdeling wordt geregeld. Ook is het in bepaalde situaties mogelijk dat er een verpleegkundige van de afdeling na ontslag op huisbezoek komt samen met de JGZ-verpleegkundige.

Couveuse-nazorg

Als je kindje na de geboorte langer dan de normale kraamtijd in het ziekenhuis moet blijven, kun je gebruik maken van couveuse-nazorg. Het is afhankelijk van je zorgverzekering of dit vergoed wordt. Het is dus raadzaam om dit uit te zoeken voordat je kindje naar huis komt.

Terugkomavond

Als je kindje langere tijd op de afdeling heeft gelegen, word je uitgenodigd voor een terugkomavond. Je kunt dan onder begeleiding van verpleegkundigen en arts samen met andere ouders praten over de periode na ontslag. Deze terugkomavond vindt meerdere malen per jaar plaats.

scroll terug naar boven