Palliatieve zorg
Contact
Locatie VieCuri Venlo

Meerwaarde van het Palliatief Team

Het doel van het Palliatief Team is het bevorderen van de kwaliteit van de (medische) zorg en begeleiding van de patiënt en hun naasten met een levensbedreigende aandoening. Het streven is om te voorkomen dat er nog onderzoeken of behandelingen gedaan worden die niet meer zinvol zijn en de patiënt zo snel mogelijk op de plek te laten zijn die voor hem/haar het beste is. 

 

Het Palliatief Team kan hulp bieden bij:

  • klachten zoals bv pijn, benauwdheid, misselijkheid en onrust of verpleegkundige aspecten zoals bv mondverzorging, wondverzorging of obstipatie
  • start van palliatieve sedatie (opzettelijk verlagen van het bewustzijn van een patiënt in de laatste levensfase ivm behandeling van refractaire symptomen (dit zijn onbehandelbare symptomen)
  • sociale, emotionele en spirituele ondersteuning
  • abstinerend beleid (Bij een abstinerend beleid wordt een in gang gezette behandeling gestaakt of wordt aan behandeling niet begonnen. Alle maatregelen die wel genomen worden, zijn ter verlichting van lijden)
  • problematiek bij organisatie van zorg zoals terminale thuiszorg en overplaatsing naar hospice
  • wens om mee te denken over moeilijke beslismomenten in het behandeltraject, met name t.a.v. het wel of niet starten van een interventie/ behandeling.
  • andere problemen waar men geen raad mee weet
  • als er nog wensen zijn die de patiënt en naasten nog graag in vervulling zien gaan dan wordt gepoogd naar mogelijkheden te zoeken om dit te realiseren.

 

Familie

De familie wordt zoveel mogelijk in dit proces betrokken en kunnen, indien gewenst, begeleiding en ondersteuning van het Palliatief Team krijgen. Door de gesprekken wordt een goed beeld gevormd van de thuissituatie van de patiënt en kan beoordeeld worden of het mogelijk is om naar huis te gaan (met een aanvulling van zorg en eventueel vrijwilligers) of dat er toch beter voor een andere zorgsetting gekozen kan worden. Dit ontslagtraject kan begeleidt worden door het palliatief team waarbij ook aandacht is voor de overdracht van informatie bij ontslag naar huis of een andere zorginstelling.

Scroll voor meer informatie