Contact

(077) 320 56 95

 

Locatie Venlo

routenummer 58

 

Locatie Venray

routenummer 51

Het brein

Volwassenen en ouderen

Bij de Medische Psychologie worden kinderen, jeugdigen, volwassenen en ouderen gezien voor diagnostiek en behandeling van psychische klachten die samenhangen met medische problemen. De psychologen die er werkzaam zijn hebben specifieke kennis op het grensvlak van de Psychologie en Geneeskunde.

 

Psychologische ondersteuning of behandeling kan door alle medisch specialismen van het ziekenhuis worden aangevraagd en vindt zowel tijdens de opname of poliklinisch plaats.

Een afspraak maken bij de Medische Psychologie kan alleen als u een verwijzing heeft gekregen van uw behandelend specialist binnen het ziekenhuis. Dat gaat als volgt: uw behandelend specialist stuurt de verwijzing naar de Medische Psychologie. Een medewerker van de Medische Psychologie nodigt u uit voor een intakegesprek op onze afdeling. Wanneer u bent opgenomen, komen wij - indien nodig - naar de verpleegafdeling waar u op dat moment verblijft.

 

Waarvoor kunt u terecht?

Enkele voorbeelden:

 • U heeft de diagnose borstkanker gekregen en kunt de diagnose en bijbehorende behandeling moeilijk verwerken.
 • U heeft geheugenklachten en de neuroloog denkt aan dementie
 • U heeft concentratieklachten, vermoeidheid of gedragsveranderingen na hersenletsel.
 • U heeft een hartinfarct doorgemaakt en bent sindsdien bang om u in te spannen of u lichaam te belasten.
 • U heeft te horen gekregen dat er sprake is van diabetes mellitus en vindt het moeilijk om de zelfzorg in te passen in uw dagelijks leven.


Werkwijze

Tijdens het intakegesprek bekijkt de medisch psycholoog welke klachten u ervaart en besluit u samen wat het verdere plan van aanpak zal zijn. Dit kan bestaan uit een diagnostisch onderzoek om verder in kaart te brengen wat er speelt of het direct starten van een behandeling, Het contact kan ook na één gesprek worden afgerond indien hierin voldoende kan worden besproken, of indien er sprake is van een problematiek die beter elders kan worden begeleid.

 

Aanvullend onderzoek

Aanvullend psychologisch onderzoek bestaat meestal uit vragenlijsten en/of tests. Het kan gericht zijn op:

 • het neuropsychologisch functioneren, bijvoorbeeld bij vragen over het functioneren van uw geheugen en uw concentratievermogen
 • de aard en ernst van uw emotionele klachten
 • persoonlijkheidsaspecten, bijvoorbeeld bij vragen over de rol van uw persoonlijkheid bij bepaalde klachten en hoe u hier mee om gaat

 

Begeleiding of behandeling

Als er begeleiding of behandeling plaatsvindt wordt door de psycholoog of psychologisch medewerker gebruik gemaakt van behandelmethodieken die bewezen effectief zijn. Voorbeelden hiervan zijn:

 • cognitieve gedragstherapie (link naar vgct.nl)
 • EMDR (link naar emdr.nl)
 • schemagerichte therapie (link naar schematherapie.nl)
 • ademhaling- en ontspanningstechnieken 
 • Acceptance en Commitment Therapie (ACT)
 • cognitieve training
 • relaxatietechnieken

Indien geïndiceerd kunnen ook naasten (zoals partners, kinderen en andere betrokkenen) bij de behandeling worden betrokken.

 

Geen relatie met medische problemen?

Klachten die niet direct verband houden met uw lichamelijke of medische problemen kunnen niet door de Medische Psychologie in behandeling worden genomen. Hiervoor wordt u, na overleg, via uw huisarts verwezen naar een psycholoog buiten het ziekenhuis.


Hoe gaan wij om met vertrouwelijke gegevens?

Beroepsgeheim en inzagerecht

De psychologen en psychologisch medewerkers hebben een beroepsgeheim.Dit betekent dat er met uw persoonlijke gegevens zorgvuldig wordt omgegaan. De verkregen informatie wordt, voor zover deze van belang is voor de hulpverlening, gerapporteerd aan de verwijzend specialist en de huisarts. Aan andere personen en instellingen kan alleen worden gerapporteerd, nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven. Zij kunnen ook enkel informatie opvragen indien u hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. 

 

Wat te doen bij klachten?

De Medische psychologie streeft naar een zo goed mogelijke dienstverlening. Heeft u toch klachten? Bespreek deze dan als het kan met de persoon die daarvoor verantwoordelijk is. Als dit niet tot een oplossing leidt, kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van ons ziekenhuis. Meer lezen over de klachtenfunctionaris.

 

Kwaliteitsbewaking

De psychologen op onze afdeling zijn aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Zij zijn gehouden aan de gedragsregels zoals die zijn vastgelegd in de Beroepscode voor Psychologen. Het adres van het NIP is: Postbus 2085, 3500 GB Utrecht.

Scroll voor meer informatie

Belangrijk bericht

Binnenkort naar VieCuri? Bereid u goed voor!

 

Houd rekening met het volgende:

 • Onze coronaregels zijn versoepeld én we hebben een nieuwe bezoekregeling
 • Virussen verspreiden zich minder snel als iedereen de basisregels volgt: was of desinfecteer regelmatig de handen, hoest en nies in de elleboog en schud geen handen.

 

Lees meer over de versoepelingen en de nieuwe bezoekregeling

 

Bloedafname

Bij de volgende priklocaties kunt u alleen op afspraak terecht voor bloedafname:

 • VieCuri Venlo
 • VieCuri Venray
 • PanSana in Panningen
 • Regiopoli Horst (Het Zorghoes)
 • Regiopoli Reuver (ProVita)

Maak zelf een afspraak via mijnVieCuri. Bij de overige priklocaties kunt u zonder afspraak terecht.

 

Lees meer