Hand- en polscentrum
Contact
Handen

Gespecialiseerd team

In het Hand- en Polscentrum werkt een gespecialiseerd team van handspecialisten, handtherapeuten en gipsverbandmeesters. Samen zorgen zij voor een optimale behandeling van uw hand- en/of polsproblemen.

 

Medisch specialisten

Aan het team zijn diverse handspecialisten verbonden. Zij stellen aan de hand van uw klachten, een lichamelijk onderzoek en eventueel aanvullend onderzoek, een diagnose. Hiermee zal  een behandelplan worden voorgesteld dat zo nodig in samenwerking met de handtherapeuten en gipsverbandmeesters zal worden uitgevoerd.

 

Handtherapeuten

Handtherapeuten hebben specifieke kennis op het gebied van onderzoek en behandeling van arm- en handaandoeningen. Zij zetten tijdens de handtherapie verschillende technieken in om de functie en het gebruik van de hand in het dagelijks leven zo goed mogelijk te herstellen.

 

Gipsverbandmeesters

De gipsverbandmeester maakt deel uit van het team omdat een ondersteunende, corrigerende of dynamische spalk vaak een onderdeel uitmaakt van de behandeling.
Een spalk heeft tot doel om samen met de oefeningen van de handtherapeuten te komen tot een goed functionerende hand. Verschillende soorten spalken zijn mogelijk. In de meeste gevallen is maatwerk nodig.

Scroll voor meer informatie