Contact Apotheek

routenummer 20

Locatie Venlo, routenummer 16

Geopend van maandag tot vrijdag van 8.30 - 17.30 uur en zaterdag van 10.00 - 12.00 uur.

Tel: (077) 320 64 90

 

Locatie Venray, routenummer 2

Geopend van maandag tot vrijdag van 8.30 - 12.30 uur.

Tel: (0478) 52 24 30

Bent u een instelling en heeft u een vraag over de leveringen? Neem dan contact met ons op:

Apotheek Venray Balie

Toestemming veilig medicijngebruik

VieCuri Medisch Centrum besteedt veel aandacht aan het veilig voorschrijven en toedienen van medicijnen. U kunt als patiënt hierin zelf ook veel betekenen. Om fouten te voorkomen bij het voorschrijven van medicijnen, is het nodig dat patiënten hun huisarts en apotheek/apotheken toestemming geven voor het delen van hun medicatiegegevens aan andere zorgverleners, zoals het ziekenhuis.

 

Landelijk Schakelpunt

Het uitwisselen van medicatiegegevens verloopt via het streng beveiligde Landelijk Schakelpunt (LSP). Via het LSP kunnen uw huisarts, specialisten en apothekers, bij huisartsenposten, in apotheken en in ziekenhuizen medicatiegegevens delen. Hiervoor moet u eerst persoonlijk toestemming geven. Zodra u toestemming heeft gegeven, kunnen de zorgverleners aan wie u toestemming heeft gegeven en die toegang hebben tot het LSP, zien welke medicijnen zijn afgeleverd door de apotheek/apotheken.

Wanneer u in VieCuri onder behandeling bent en u heeft toestemming gegeven om uw medische gegevens beschikbaar te stellen via het LSP, vraagt de apothekersassistent van het ziekenhuis uw medicatiegegevens op via het LSP. De apothekersassistent doet dit in opdracht van de gevestigd apotheker of de specialist bij wie u onder behandeling bent.  Op deze manier kan uw behandelend specialist of apotheker zien welke medicijnen u gebruikt. Ook kan de specialist zien welke medicijnen niet gebruikt mogen worden en voor welke medicatie eventueel een allergie bestaat. Elke wijziging in het medicijngebruik kan de arts of apotheker inzien als u toestemming heeft gegeven.

Zodra u in VieCuri komt voor een spreekuur op de polikliniek, een geplande opname, een spoedopname of de 24-uurs apotheek bezoekt, wordt de actuele medicijnlijst via het LSP  opgeroepen.

 

Toestemming verlenen

Om inzage in uw medicatiegegevens aan de (ziekenhuis)apotheek en specialisten van het VieCUri mogelijk te maken, moet u eerst zelf toestemming geven aan uw eigen apotheek. Dit geldt voor iedere apotheek waar u medicijnen haalt. Uw apotheek heeft een formulier dat u ter plekke in kan vullen. Ook kunt u hier het toestemmingsformulier invullen en dit inleveren bij de huisarts, de eigen apotheek of de apotheek van het ziekenhuis.

 

U kunt ook online toestemming geven op www.ikgeeftoestemming.nl

Het is belangrijk dat u dit vooraf regelt. Dat is nodig omdat het LSP eerst de toestemming voor het beschikbaar stellen van de gegevens moet verwerken voordat deze door de zorgverleners geraadpleegd kunnen worden.

Inzage

 

Via www.volgjezorg.nl kunt u zich via DigiD aanmelden om inzage te krijgen wie en wanneer uw gegevens zijn ingezien. Vanuit VieCuri zou dit uw specialist of een apotheker(s-assistent) zijn die medicatiegegevens heeft opgevraagd en/of uw recept klaarmaakt bij een opname, polikliniekbezoek of ontslag.

Met de apothekersassistent heeft u niet altijd direct contact. De apothekersassistent werkt in opdracht van de gevestigd apotheker en/of uw behandelend specialist en mag daarom uw gegevens opvragen via het LSP.

Scroll voor meer informatie

Binnenkort naar VieCuri?

Algemene informatie:

  • Bezoekt u een patiënt? Bekijk hier onze bezoekregeling.
  • Heeft u luchtwegklachten? Blijf dan thuis. Is uw bezoek aan het ziekenhuis toch nodig, draag dan een medisch mondneusmasker. Dit mondneusmasker kunt u krijgen bij de receptie.
  • Volg de basisregels: was of desinfecteer regelmatig uw handen, hoest en nies in de elleboog en schud geen handen. Hierdoor verspreiden virussen zich minder snel.

 

Bloedafname

Bloed laten prikken kan bij alle priklocaties alléén op afspraak. Maak zelf een afspraak via www.mijnVieCuri.nl. Neem uw digitale of papieren labbrief ('Brief voor het lab') of Zorgdomein (ZD) nummer mee. Deze heeft u nodig om bloed te prikken. 

 

Log hier in bij mijnVieCuri om zelf een afspraak te maken