Patiënt in wachtruimte

Verhuizingen binnen VieCuri Venray

Datum: 15 mei 2024

De komende periode vindt een aantal verhuizingen plaats binnen VieCuri Venray. Een aantal poli’s gaat schuiven en krijgt een ander routenummer. Patiënten kunnen het overzicht van de routes in Venray vinden op www.viecuri.nl/route. Dit overzicht wordt steeds bijgewerkt met de laatste informatie. Bekijk kort voor uw bezoek aan VieCuri Venray het overzicht.

 

Verhuizingen vanaf woensdag 22 mei

  • Preoperatief bureau: gaat naar route 85
  • Pijnbehandelcentrum: gaat naar route 85
  • Neurologie-poli: gaat naar route 92
  • Klinische Neuro Fysiologie (KNF) poli: gaat naar route 92

 

Verhuizingen waarbij de datum nog definitief moet worden vastgesteld

  • OSAS (slaapapneu) poli: gaat naar route 18
  • Urologie: gaat naar route 7
  • Fysiotherapie: gaat naar route 85

 

Verhuizingen medio tot eind juli (definitieve data volgen)

  • Oogheelkunde: behoudt hetzelfde routenummer, gaat wel omgeleid worden (via andere route ernaar toe)
  • De wachtruimte van VieCuri Oogheelkundig Centrum wordt verplaatst naar een aangepast gedeelte in het huidige restaurant

 

Overzicht van gewijzigde routenummers

In het ziekenhuis is goed aangegeven welke route u dient te volgen voor welke poli. Uiteraard kunt u ook een medewerker of vrijwilliger vragen om u de weg te wijzen. Patiënten kunnen het overzicht van de routes in Venray ook vinden op www.viecuri.nl/route. Dit overzicht wordt continue bijgewerkt.

 

Vóór de winter zoveel mogelijk functies bundelen

De huidige locatie van VieCuri Venray is te groot en niet duurzaam. Lang niet alle ruimte die er is wordt (efficiënt) benut. We kunnen hier slimmer mee omgaan door werkplekken te bundelen. Daarmee besparen we op het gebied van verwarming, licht, schoonmaak, onderhoud, apparatuur etc. In december van vorig jaar verhuisden al enkele afdelingen en poli’s. Tot december van 2024 vinden er meer verschuivingen plaats zodat we vóór de koude maanden zoveel mogelijk functies gebundeld hebben. Zo werken we gefaseerd toe naar de uiteindelijke verhuizing naar de nieuwbouwlocatie bij sportpark de Wieën in Venray.

Scroll voor meer informatie