Patiënt in wachtruimte

Rugzorg van topkwaliteit in VieCuri

Datum: 1 maart 2023 |  leefstijl, innovatie, wetenschappelijk onderzoek, Onderzoekslijn orthopedie

Maar liefst 95 procent van de bevolking ervaart wel eens rugklachten. VieCuri heeft de zorg voor deze patiënten georganiseerd in het Wervelkolomcentrum Noord- en Midden-Limburg. Patiënten worden hierdoor sneller geholpen met een behandeling op maat. Deze zorg is door STZ (Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen) erkend als ‘topklinisch’: dat betekent dat dit hoogspecialistische zorg is die niet in ieder ziekenhuis geboden wordt.

 

Opereren lang niet altijd de oplossing

Van alle patiënten die in een jaar met rugklachten bij VieCuri komen, krijgen er ‘slechts’ 100 een operatie. 1500 patiënten krijgen een behandeltraject op maat bij een gespecialiseerde fysiotherapeut. Orthopedisch- en wervelkolomchirurg Mark Hulsbosch: “We werken nauw samen met huisartsen en gespecialiseerde fysiotherapeuten in de hele regio. Samen zorgen we ervoor dat de patiënt zo snel mogelijk de zorg krijgt die hij nodig heeft. Dat hoeft lang niet altijd een operatie te zijn. In de meeste gevallen is de patiënt het best geholpen met vervolgzorg bij de gespecialiseerde fysiotherapeut, pijnpoli of revalidatie.” Als een operatie toch nodig is, wordt dit bij VieCuri gedaan met behulp van een 3D-navigatiesysteem: hiermee wordt een driedimensionaal beeld gemaakt waardoor de chirurg een schroef tot op de millimeter nauwkeurig in de wervelkolom kan plaatsen.

 

Zes weken trainen

Wanneer een patiënt geopereerd moet worden aan zijn wervelkolom, dan krijgt hij een uitgebreide vragenlijst mee. Ook wordt hij gescreend door een fysiotherapeut van het ziekenhuis. “Aan de hand van de uitkomsten schatten we in hoe fit iemand is. Scoort iemand onder een bepaalde norm, dan gaat hij eerst zes weken lang onder begeleiding van de fysiotherapeut trainen.” Uit onderzoek blijkt dat hoe fitter mensen een operatie ingaan, hoe beter en sneller het herstel verloopt. Naast het trainen onder begeleiding van de fysiotherapeut, wordt er ook gekeken naar de leefstijl van de patiënt. “Gezond eten, niet roken en je ‘mindset’ aanpassen zijn net zo belangrijk als het bewegen”, aldus Hulsbosch. “Mogelijk kunnen we operaties voorkomen of uitstellen door deze gerichte aanpak. Wetenschappelijk onderzoek zal uitwijzen of dit daadwerkelijk het geval is.”

 

Sneller minder pijn

Binnen het ziekenhuis werken alle specialisten, van neuroloog en orthopeed tot neurochirurg, intensief samen om een patiënt zo optimaal mogelijk en binnen korte tijd te voorzien van de beste zorg. Hulsbosch: “Waar voorheen iedere specialist een eigen beoordeling deed, zitten we nu samen in één kamer. Als specialisten leren we van elkaar, maar komen we ook sneller tot een eenduidige diagnose. Met deze werkwijze is de patiënt zeker geholpen: de tijd tot de daadwerkelijke behandeling neemt af waardoor de patiënt uiteindelijk sneller pijnvermindering heeft.”


Topklinische zorg

Zorg is ‘topklinisch’ als de patiëntenzorg is verweven met opleiding, innovatie en wetenschappelijk onderzoek. Met de erkenning van het Wervelkolomcentrum staat de teller bij VieCuri op zeven topklinische zorgfuncties. VieCuri wil een toonaangevend kenniscentrum zijn op het gebied van gezondheid en is van plan om door te groeien naar tien topklinische zorgfuncties in 2027.

 

Reportage Omroep Venlo

Wie aan den lijve heeft ervaren dat trainen voor een rugoperatie zin heeft, is Mary Weijers. Omroep Venlo maakte een reportage over haar ervaringen. Ook Mark Hulsbosch werd geïnterviewd over de wervelkolomzorg van VieCuri.

arts met 3D wervelkolomzorg klein
Scroll voor meer informatie