Patiënt in wachtruimte

Ook VieCuri Medisch Centrum in financieel zwaar weer

Datum: 14 december 2023

De financiële druk op ziekenhuizen in Nederland loopt op, ook bij VieCuri. Door fors gestegen kosten van energie, personeel en als gevolg van de inflatie moet VieCuri de komende jaren 12 miljoen bezuinigen. Tegenover de kostenstijgingen staan te weinig inkomsten omdat de vergoedingen van de verleende zorg niet evenredig stijgen. Voor 2023 wordt een fors verlies verwacht van €6 tot €8 miljoen. Daarom kijkt VieCuri naar wat ze zelf kan doen én wordt er ingezet op een tegemoetkoming door de zorgverzekeraars.

 

Veel uitdagingen tegelijk

VieCuri kent veel uitdagingen die samenkomen en die zorgen voor de financiële onbalans. “De situatie van VieCuri is uitzonderlijk omdat veel zich tegelijkertijd aandient. Naast dat enorme kostenstijgingen onvoldoende worden gecompenseerd hebben we verloop van medewerkers op kritische functies waardoor we niet de omzet hebben kunnen halen waarop het ziekenhuis heeft gerekend. Verder wordt veel geld uitgegeven aan zeer noodzakelijke vernieuwingen op ICT gebied. Zo wordt ons elektronisch patiëntendossier netwerk en ICT infrastructuur begin 2024 vervangen”, aldus IJsbrand Schouten, voorzitter Raad van Bestuur VieCuri.

 

VieCuri luidt noodklok voor meer hulp van de zorgverzekeraars

De geschetste situatie is al maanden onderwerp van gesprek met de zorgverzekeraars en banken. Naast de reguliere afspraken voor 2024, is hoofdonderwerp van het gesprek de meerjarige financiële steun die nodig is om VieCuri weer financieel gezond te krijgen. “De gesprekken verlopen constructief. De voor ons belangrijkste zorgverzekeraars VGZ en CZ hebben uitgesproken dat zij de intentie hebben comfort te geven in de vorm van financiële steun. Daarmee bevestigen zij de belangrijke positie van VieCuri in de regio en dat is positief”, aldus Schouten.

 

Actieplan ‘VieCuri Versnelt’; efficiënter werken en vermindering aantal arbeidsplaatsen onvermijdelijk

VieCuri heeft het actieplan ‘VieCuri Versnelt’ opgesteld dat erop gericht is efficiënter te werken zodat met minder medewerkers hetzelfde werk gedaan kan worden. Om dit te bereiken heeft VieCuri reeds een vacaturestop ingesteld, worden tijdelijke en ZZP- contracten niet verlengd en wordt natuurlijk verloop (door pensioen of vrijwillig vertrek) niet vervangen. Kritische functies zijn hiervan uitgezonderd. Want vanzelfsprekend moet goede en veilige patiëntenzorg overeind blijven. “Op deze manier verwachten we in 2024 de noodzakelijke personeelsreductie door te kunnen voeren want niemand zit te wachten op gedwongen ontslagen. We zullen flexibeler moeten gaan werken en voeren daartoe verbeteringen en procesinnovaties versneld door”, aldus Schouten.

 

Patiëntenzorg en nieuwbouw niet in gevaar

“De zorg voor patiënten staat niet ter discussie”, stelt Schouten. “Als topklinisch ziekenhuis hebben we een belangrijke functie om de toegankelijkheid van de (acute) zorg in onze regio te garanderen”. Daarover zijn alle partijen het volgens Schouten eens. De bouwplannen voor het nieuwe, noodzakelijke OK-complex en medische beeldvorming komen niet in gevaar. “De financiering daarvan is geregeld en de bouw is in volle gang. Ook de plannen voor de hoogst nodige vernieuwing van de locatie Venray gaan door”, licht de bestuursvoorzitter toe.

 

Management, medewerkers, OR en Cliëntenraad zijn eerder deze week ingelicht over de plannen.

logo VieCuri
Scroll voor meer informatie