Patiënt in wachtruimte

Nieuw bij VieCuri én in Limburg: een Zorginnovatiecentrum

Datum: 1 december 2023

Maandag 27 november werd het Zorginnovatiecentrum (ZIC) bij de verpleegafdeling Cardiologie feestelijk geopend. Een ZIC is een afdeling waar professionals en studenten intensief samenwerken. Hier wordt het leerproces verweven met het dagelijkse proces. Door iedereen van de afdeling hierbij te betrekken, gaat een lerende cultuur ontstaan.

 

Diversiteit brengt mensen verder

Alle betrokkenen bij een ZIC zijn lerende, ongeacht hun functie, opleiding en ervaring. De diversiteit aan meningen, perspectieven en vaardigheden is hierbij van grote waarde. Het ZIC gaat positief bijdragen aan de professionalisering van verpleegkundigen en het interne leer- en werkklimaat van alle betrokkenen. Daarnaast brengt het de uitvoering van praktijkgericht onderzoek naar een hoger niveau met als doel het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Ook wordt op deze manier een impuls gegeven aan het binden en boeien van professionals.

 

Leerkamers 2.0

In VieCuri wordt al actief ingezet op samen werken en leren in ‘Leerkamers’. Hier zijn kleine groepen studenten van verschillende opleidingsniveaus verschillende dagen per week verantwoordelijk voor de zorg voor een aantal patiënten. Uiteraard onder begeleiding van een verpleegkundige coach. Het ZIC is een doorontwikkeling van de Leerkamers: hier wordt zeven dagen per week samengewerkt en staan onderzoek en innovatie centraal.

 

Beroep op verpleegkundigen

Voor het ZIC is een Lector Practitioner aangesteld in de persoon van Mariëlle Stevens, zij werkt zowel voor Fontys als voor VieCuri. Verpleegkundigen maken actief deel uit van het Kernteam ZIC en hebben invloed op de inrichting en uitwerking hiervan. Binnen het ZIC wordt een extra beroep gedaan op de hbo-verpleegkundigen: van hen wordt een onderzoekende houding verwacht en dat zij handelen op basis van Evidence Based Practice en innovatie.

 

Het ZIC past naadloos bij de strategie van VieCuri: het gaat een bijdrage leveren aan VieCuri als toonaangevend kenniscentrum, de gezondheid van patiënten en inwoners én aan het welzijn en werkplezier van collega’s.

Verpleegkundigen werken samen met de docent bij VieCuri

Scroll voor meer informatie