Patiënt in wachtruimte

Intensieve samenwerking vakgroepen SEH-artsen VieCuri en Laurentius

Datum: 26 oktober 2021

Om de continuïteit van de spoedzorg voor Noord- en Midden-Limburg te waarborgen, gaan VieCuri Medisch Centrum in Venlo en Laurentius Ziekenhuis Roermond hun vakgroepen SEH integreren. Op 26 oktober hebben de bestuurders van beide ziekenhuizen hiervoor een intentieovereenkomst ondertekend. Met deze intentieverklaring willen beide ziekenhuizen de SEH, als onderdeel van de acute zorg in Noord- en Midden Limburg, goed regelen en ook in de toekomst de kwaliteit goed borgen. 

 

Samenvoegen vakgroepen Spoedeisende Hulp artsen

Het is een opgave voor de ziekenhuizen om voldoende gekwalificeerde SEH-artsen te vinden en te behouden. Daarnaast neemt de druk op de zorg steeds verder toe en worden de zorgvragen complexer. VieCuri en Laurentius willen capaciteitsproblemen in de nabije toekomst voorkomen en een hoge kwaliteit van zorg blijven bieden. Om deze redenen hebben VieCuri en Laurentius de intentie om beide vakgroepen Spoedeisende Hulp artsen samen te voegen. Alle SEH-artsen komen in dienst bij VieCuri en leveren hun diensten zowel in Venlo als in Roermond. De overige zorgmedewerkers blijven bij het eigen ziekenhuis. IJsbrand Schouten, bestuursvoorzitter VieCuri Medisch Centrum: “De kwaliteit van zorg wordt ook in de toekomst geborgd als we de beide vakgroepen intensief laten samenwerken als één grote vakgroep. Daarnaast wordt de dekking van de spoedzorg in de regio verhoogd; een robuuste en flexibele groep artsen is beter in staat om samen de bezetting 24/7 rond te krijgen.” De patiënt merkt niets van de integratie: hij wordt naar dezelfde spoedpost gebracht als voorheen.

 

Arbeidsmarkt

“Een grotere vakgroep is aantrekkelijker voor zowel nieuwe als bestaande SEH-artsen: er ontstaan mogelijkheden om expertises en aandachtsgebieden verder te ontwikkelen. Bovendien ontstaat er een bredere basis voor onderzoek en innovatie. Hierdoor worden we voor zorgprofessionals een interessantere partij op de arbeidsmarkt,” aldus Luc van den Akker, bestuursvoorzitter Laurentius Ziekenhuis. VieCuri biedt op dit moment als topklinisch ziekenhuis al een opleiding voor SEH-artsen. In de transitieperiode die nu ontstaat worden de processen aan beide zijden op elkaar aangesloten en gaan de vakgroepen elkaar maximaal ondersteunen om zo toe te werken naar één geïntegreerde vakgroep SEH artsen. In maart 2022 verwachten VieCuri en Laurentius de samenwerking rond te hebben.

 

Samenwerking vakgroepen SEH artsen VieCuri en Laurentius

V.l.n.r. Luc van den Akker (bestuursvoorzitter Laurentius Ziekenhuis Roermond), Nathalie Peters (SEH-arts/Medisch Leider VieCuri), Marieke Verspaget (SEH-arts/Medisch Manager Laurentius) en IJsbrand Schouten (bestuursvoorzitter VieCuri Medisch Centrum). 

Samenwerking vakgroepen SEH artsen VieCuri en Laurentius
Scroll voor meer informatie

Belangrijk bericht

Binnenkort naar VieCuri? Bereid u goed voor!

 

Houd rekening met het volgende:

  • Onze coronaregels zijn versoepeld én we hebben een nieuwe bezoekregeling
  • Virussen verspreiden zich minder snel als iedereen de basisregels volgt: was of desinfecteer regelmatig de handen, hoest en nies in de elleboog en schud geen handen.

 

Lees meer over de versoepelingen en de nieuwe bezoekregeling

 

Bloedafname

Voor bloedafname bij VieCuri in Venlo en Venray, bij PanSana in Panningen en bij de regiopoli Reuver (ProVita) kunt u alleen op afspraak terecht. Vanaf maandag 1 augustus 2022 kunt u bij Regiopoli Horst (Het Zorghoes) alleen op afspraak terecht voor bloedafname.
Bij de overige priklocaties kunt u zonder afspraak terecht.

 

Lees meer