Patiënt in wachtruimte

Wijzigingen in Raad van Toezicht VieCuri Medisch Centrum

Datum: 25 mei 2021

De Raad van Toezicht (RvT) van VieCuri Medisch Centrum kent een vernieuwde samenstelling vanaf 1 juni aanstaande. Na zes jaar draagt de heer Bernard Dijkhuizen de voorzittershamer over aan prof. dr. Maas Jan Heineman, die sinds 2018 lid is van de RvT van het ziekenhuis. Dijkhuizen is van grote betekenis geweest om VieCuri financieel te versterken en ruimte te maken voor innovatie van de zorg.


Mevrouw Sien Smeets (advocaat en partner van Het Wetshuys, advocaten en mediators) neemt in de nieuw samengestelde RvT de portefeuille juridische zaken voor haar rekening. De heer Joep Verbugt, in het dagelijkse leven voorzitter van de Raad van Bestuur van de Stichting Geestelijke Gezondheidszorg regio Eindhoven en De Kempen, treedt eveneens als nieuw lid toe. Smeets en Verbugt kennen beiden de regio Noord- en Midden-Limburg zeer goed. Dat was voor de Raad van Toezicht een belangrijke randvoorwaarde.

 

Verder wordt de RvT versterkt door de komst van de heer Danny Zonneveld, partner van interim- en detacheringsbureau We4people (ICT en financiën). Hij heeft een rijke achtergrond als toezichthouder in de zorg. Zonneveld buigt zich met name over de financiële portefeuille in de RvT van VieCuri, waarmee hij de heer René Steuns opvolgt die in oktober als RvT-lid stopt.

 

De drie nieuwe leden vormen samen met voorzitter Heineman en mevrouw Marjolein de Jong de nieuwe RvT van het ziekenhuis. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van VieCuri zijn zeer verheugd over de komst van de nieuwe leden.

VieCuri locatie Venlo tussen bomen
Scroll voor meer informatie