Patiënt in wachtruimte

Intensieve begeleiding van alle kinderen met allergische klachten

Datum: 11 maart 2021 |  kinderen & jeugd, Kinderallergiecentrum

Steeds meer kinderen krijgen allergische klachten, zoals astma, voedselallergie, eczeem en hooikoorts. Reden te meer voor VieCuri om hier specifiek aandacht aan te besteden. Binnen het VieCuri Centrum voor Kinderallergie (VieCK) werken verschillende specialisten samen om allergische klachten te bestrijden én te voorkomen.

 

“Ons doel? Kindgerichte, optimale zorg bieden voor kinderen met een allergische ziekte. We richten ons op de kinderen uit de regio Noord- en Midden-Limburg. We bieden hiermee voor deze regio een duidelijke meerwaarde”, vat projectleider en kinderdiëtiste Irene Herpertz het doel van het VieCK samen.

 

Voor alle allergieën

Eén van de behandelaars in het centrum is kinderarts Marjoke Verweij. Zij is gespecialiseerd
in voedselallergie en klachten als gevolg van allergieën. “We kunnen dankzij het VieCK alle kinderen met allergische aandoeningen, ook de meer complexe, in de eigen regio helpen. Hierdoor krijgen alle kinderen de zorg op maat die ze verdienen.” Binnen het centrum worden kinderen behandeld voor onder meer een voedselallergie, hooikoortsklachten, eczeem en astma. De kinderarts: “Helaas heeft een heel aantal van deze kinderen meerdere allergische aandoeningen. In het VieCK kijken we naar dat totaalbeeld en begeleiden we ouder en kind hierbij. Naast de specialismen binnen ons centrum werken we daarvoor uiteraard ook samen met de afdeling Dermatologie voor eczeemklachten en de KNO-artsen in het geval van hooikoortsklachten.”

 

Zo normaal mogelijk leven

Kinderverpleegkundige Janine Rongen begeleidt kind én ouder. Bijvoorbeeld door instructie te geven over medicatiegebruik of het gebruik van de epi-pen, bij een ernstige allergische reactie. “Daarnaast komen er kinderen voor een huidpriktest, waaruit blijkt of ze aanleg hebben om op bepaalde stoffen allergisch te reageren. Ook voer ik voedsel-provocatietesten uit. Dan testen we of kinderen allergisch zijn voor een bepaald voedingsmiddel.” Gedurende de begeleiding bouwt ze een band op met ouder en kind. “Samen hebben we als doel dat het kind een zo normaal mogelijk leven kan leiden. Vaak zijn ze door hun klachten beperkt in hun doen en laten. Elk kind heeft een andere wens: de een wil klachtenvrij kunnen sporten, de ander wil onbezorgd naar een kinderfeestje gaan.” 

 

Steun voor kind en ouder

In het VieCK begeleiden drie diëtisten de kinderen en hun ouders. Tanja Hermans is één van hen. “We geven onder meer adviezen over het behouden van een volwaardige voeding ondanks de eliminatie-eisen, om een goede groei en ontwikkeling van het kind te waarborgen. Heeft een kind bijvoorbeeld een koemelk-allergie, dan kun je niet simpel-weg overstappen op sap of water. Het kind heeft een volwaardige vervanger nodig als bron van onder andere eiwitten, calcium en de b-vitamines. Speciale zuigelingenvoeding kan een oplossing zijn, maar soms ook aanvullende mineralen- en vitaminesupplementen.” Naast de praktische zaken, zijn de diëtisten er ook voor het ondersteunen van het kind en ouders in de verschillende levensfases. Bijvoorbeeld bij de overgang naar de basisschool of middelbare school. “Ook als het kind een heftige allergische reactie heeft gehad, snap ik heel goed dat ouders het spannend vinden om andere voedingsmiddelen te introduceren. Bij alles is ons motto dat het kind ondanks de beperkingen een zo normaal mogelijk leven kan leiden. Dankzij de intensieve samenwerking binnen ons centrum en goed overleg onderling, dragen we allemaal dezelfde boodschap uit naar ouders. Dat geeft rust! Daarnaast leren we van elkaar en delen we onze kennis via informatie-avonden met medewerkers van de kinderopvang en scholen in de regio.”

 

Van baby tot tiener

Kinderen tot achttien jaar kunnen bij het VieCK terecht. “Jonge kinderen zien we vaak met vragen over voedselallergie en eczeem”, aldus kinderarts Marjoke Verweij. “Binnen de preventiepoli proberen we te voorkomen dat kinderen een voedselallergie ontwikkelen door bepaalde voedingsmiddelen met een hoog risico op allergie, zoals kippenei en pinda, juist op jonge leeftijd te introduceren. We zien deze kinderen al op de leeftijd van vijf tot acht maanden. Als kinderen wat ouder worden, kunnen er naast de voedsel-allergie ook luchtwegklachten gaan opspelen. En in de tiener-leeftijd kunnen hooikoorts-klachten ontstaan.” Ieder kind wordt op de manier benaderd die bij zijn of haar leeftijd past. “Voor kinderen met astma kunnen we sinds kort gebruik-maken van een online tool, de Luchtbrug. Een vervolgafspraak hoeft dan niet altijd meer op de poli plaats te vinden. Kinderen vullen online in hoe het met hen gaat en de ouders kunnen met ons chatten. Dit maakt de zorg nog laagdrempeliger.”

 

Hier krijgt een baby testvoeding

 

‘Een intensief traject, maar gelukkig geen allergieën’

 De 32-jarige Cynthia Hegger uit Tegelen heeft haar hele leven al last van ernstige eczeem en talloze allergieën. Om te onderzoeken of haar dochter Quinn ook allergisch is en haar voor eventuele allergieën te behoeden, bezochte ze met haar dochter de preventiepoli van het VieCK.

 

“Ik heb zelf al jaren last van onder meer heftige eczeem, talloze (voedsel)allergieën en hooikoorts. Ik moet wekelijks naar het ziekenhuis en kan vaak niet slapen van de jeuk. Het beheerst mijn leven behoorlijk. Toen Quinn een half jaar was, adviseerde het consultatiebureau om via de preventiepoli te laten checken of Quinn door haar aanleg voor allergieën deze ook zou ontwikkelen.” De consultatiebureaumedewerker vertelde Cynthia dat uit nieuwe inzichten blijkt dat als kinderen een product als pinda of ei tussen de vier en acht maanden voor het eerst eten, ze op latere leeftijd juist geen allergie ontwikkelen voor deze voedingsstoffen. “Het leek mij verstandig om dit in de gecontroleerde setting van de preventiepoli te doen. De impact van allergieën en eczeem op de kwaliteit van leven word vaak onderschat. Natuurlijk wil ik Quinn daarvoor behoeden.”

 

Goede begeleiding

Cynthia is tevreden over de werkwijze bij de preventiepoli. “Uit de huidpriktest kwamen geen bijzonderheden, waarna er is begonnen met de voedseltesten. Iedere maand wordt onder begeleiding en stap voor stap één product geïntroduceerd: ei, pinda, cashewnoot et cetera. Omdat ik zelf zo op mijn voeding moet letten, is het voor mij niet nieuw. En het team begeleidt ons super. We krijgen duidelijke informatie over alle onderzoeken.” De opluchting bij Cynthia en haar man is groot als blijkt dat Quinn geen eczeem heeft en vooralsnog ook geen voedselallergieën. “Ik ben heel erg blij met de preventiepoli. Het is geen garantie dat Quinn geen allergieën gaat ontwikkelen in de toekomst, maar dan hebben wij wel het nodige al gedaan.”

Hier krijgt een baby een behandeling om te kijken welke allergieën zij heeft
Scroll voor meer informatie

Belangrijk bericht

Binnenkort naar VieCuri? Bereid u goed voor!

 

Houd rekening met het volgende:

  • Heeft u een afspraak op de poli? Het dragen van een mondneusmasker is niet verplicht
  • Houd 1,5 meter afstand aan tot andere personen. Daar waar dit niet kan, draag een mondneusmasker
  • Kom alleen (tenzij begeleiding -max. 1 persoon- noodzakelijk is. Bekijk hier de uitzonderingen)
  • Kom niet te vroeg (max. 15 minuten vóór uw afspraak)
  • Verlaat het ziekenhuis direct na uw afspraak, tenzij aanvullend onderzoek nodig is
  • Heeft u corona-achtige klachten? Of bent u in quarantaine of isolatie? Bel vóór uw afspraak met de polikliniek waarmee u de afspraak heeft
  • Bezoekt u een patiënt? Dan krijgt u van ons een medisch mondneusmasker. Dit mondneusmasker draagt u tijdens uw bezoek in het ziekenhuis, ook als u bij de patiënt zit
  • Er zijn maximaal twee bezoekers (vanaf 13 jaar) per patiënt per dag zijn toegestaan. De bezoekers mogen niet tegelijkertijd op de patiëntenkamer zijn omdat onze kamers niet groot genoeg zijn om de 1,5 meter te waarborgen.
  • Volg de basisregels: Was of desinfecteer regelmatig uw handen, hoest en nies in uw elleboog, schud geen handen, houd 1,5 meter afstand (daar waar kan). 

 

Bekijk hier de actuele bezoekregeling in verband met het coronavirus.

 

Meer weten? Lees hier hoe u zich kunt voorbereiden op uw bezoek aan VieCuri: 

 

Bereid u voor

 

Bloedafname

Voor bloedafname bij VieCuri in Venlo en Venray en bij de regiopoli Reuver (ProVita) kunt u alleen op afspraak terecht. Bij de overige priklocaties kunt u zonder afspraak terecht.

 

Lees meer