Patiënt in wachtruimte

Floris de Kleermaeker behaalt doctoraat met proefschrift over het carpaal tunnel syndroom

Datum: 18 november 2020

Onze collega Floris de Kleermaeker (neuroloog) verdedigde op vrijdag 6 november zijn proefschrift aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Met succes behaalde hij hiermee zijn doctoraat. De titel van het proefschrift luidt: “Diagnosis, treatment and outcome in carpal tunnel syndrom: towards a patient based approach”.

 

Tijdens zijn promotieonderzoek bekeek hij verschillende aspecten van het carpaal tunnel syndroom (CTS). CTS is een veelvoorkomende aandoening waarbij er een beknelling optreedt van een zenuw (“nervus medianus”) in de pols, ter plaatse van de carpale tunnel. Patiënten hebben last van een doof gevoel in de hand, hinderlijke tintelingen en soms krachtverlies. “Ik heb gekeken naar hoe we diagnosestelling, behandeling en het meten van het behandeleffect zo goed mogelijk kunnen personaliseren. Het mooie is dat het onderzoek heel erg gericht is op de alledaagse praktijk waardoor de verkregen resultaten direct bruikbaar zijn op onze polikliniek neurologie en afdeling klinische neurofysiologie. Maar ook voor (hand)chirurgen die betrokken zijn bij de behandeling van deze patiënten zijn de resultaten direct in praktijk te brengen. Dit stelt ons team in staat om de meest up-to-date en optimale zorg te leveren aan onze patiënten.”

 

Resultaten

De belangrijkste conclusies uit zijn proefschrift zijn dat de normaalwaarden voor echografie per individu vastgesteld moet worden om een nauwkeurigere diagnose te kunnen stellen. Als behandelmethode blijkt een operatie het meest effectief te zijn. Tevens houdt het effect ervan zeer lang aan. Belangrijk is wel om niet te lang te wachten met een operatie om onherstelbare schade te voorkomen. Bovendien werd de leercurve van de operateur in beeld gebracht. Om te meten of een behandeling effect heeft gehad bij een patiënt wordt er doorgaans gebruik gemaakt van vragenlijsten. Middels een ontwikkelde formule kan nu per patiënt berekend worden in hoeverre de symptomen moeten verbeteren om te kunnen spreken van een geslaagde operatie.

 

Lopende onderzoeken

Momenteel werkt Floris met collega’s van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen aan nog enkele lopende onderzoeken waarbij ze de verkregen resultaten uit zijn proefschrift in meerdere ziekenhuizen aan het testen zijn. Dit met als doel om de meest recente kennis ook breder in het land te kunnen toepassen.

 

Lees hier meer over ons specialisme Neurologie

 

Op deze afbeelding ziet u dat Floris de Kleermaeker zijn proefschrift aan het verdedigen is

Op de afbeelding ziet u dat Floris de Kleermaeker zijn doctoraat in ontvangst neemt
Scroll voor meer informatie