Patiënt in wachtruimte

VieCuri start normale zorg geleidelijk weer op

Datum: 14 mei 2020

Hoewel de coronacrisis nog niet voorbij is, wordt de situatie in Nederland langzaam stabieler. Daardoor ontstaat er ook bij VieCuri geleidelijk aan weer ruimte voor het opstarten van de normale zorg. We beginnen vanzelfsprekend met de patiënten die de zorg het hardst nodig hebben. Deze situatie wordt beoordeeld door onze artsen en door de huisartsen. VieCuri neemt zelf met de betreffende patiënten contact op voor bijvoorbeeld een polikliniekbezoek, opname of onderzoek. Hier vindt u een pagina met veel gestelde vragen rond het opstarten van de zorg en het coronavirus.

 

VieCuri treft veel maatregelen om de zorg voor onze patiënten en medewerkers veilig te laten verlopen:

 

 • Heeft u een afspraak, dan wordt u 24-72 uur van te voren gebeld (m.u.v. afspraken op maandag, dan wordt u de vrijdag van te voren gebeld). Heeft u corona-achtige klachten, bent u in thuisisolatie of heeft u een huisgenoot die positief is getest op corona de afgelopen 2 weken? Geef dit dan eerlijk aan bij het telefoongesprek. Wij overleggen met uw specialist wat voor u op dat moment de beste optie is.
 • Vindt uw specialist het nodig dat uw afspraak doorgaat ondanks uw
  klachten (hoesten, niezen of koorts)? Dan kunt u bij de receptie in de centrale hal een mondneusmasker ophalen. Dit masker draagt u tot u het ziekenhuis verlaat.
 • Er is een aantal hygiënemaatregelen waarvan het belangrijk is dat u zich eraan houdt: was vaker uw handen, hoest en nies in uw elleboog, gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze weg na gebruik, schud geen handen, houd 1,5 meter afstand.
 • Bij de balies zijn de nodige maatregelen getroffen (plexiglas, vloerbelijning) zodat u op een veilige manier wordt ontvangen.
 • In de wachtruimtes en bij de looproutes wordt anderhalve meter afstand aangehouden. Iedereen wordt verzocht hierin ook eigen verantwoordelijkheid te nemen bij bijvoorbeeld het passeren.
 • Bij de planning van de afspraken wordt rekening gehouden met de beschikbare ruimte in de wachtkamers.
 • Bij de planning houden we goed rekening met de ruimte en de 1,5 meter afstand regel. Wilt u zich daarom niet eerder dan vijf minuten voor uw afspraak melden bij het ziekenhuis? Verder vragen we om na uw afspraak het ziekenhuis direct te verlaten, tenzij aanvullend onderzoek nodig is.
 • Als uw afspraak geen fysiek contact vereist, kan het zijn dat de afspraak wordt omgezet in een telefonisch consult. Zo zijn er zo min mogelijk mensen in ons ziekenhuis.
 • In VieCuri is de behandeling van patiënten met corona en zonder corona van elkaar gescheiden. Patiënten met corona liggen geïsoleerd op aparte afdelingen of aparte kamers.

 

Dankzij al deze maatregelen kunnen we u veilige en verantwoorde zorg bieden in een veilige werkomgeving.

 

Inplannen van patiënten
Patiënten kunnen op de normale wijze worden doorverwezen door de huisarts. Patiënten die al op de wachtlijst staan, worden opgeroepen op basis van medische urgentie. U hoeft hiervoor niet zelf VieCuri te bellen. Het plan is om hier volgende week gefaseerd mee te starten. Door het ziekenhuis wordt contact opgenomen met de patiënten om wie het gaat.

 

Aantal mensen in het ziekenhuis beperken
Maatregelen om het risico van verspreiding te verkleinen blijven, van groot belang. Daarom is bezoek nog niet toegestaan. Ook vragen wij mensen om in principe alleen naar hun afspraak te komen, tenzij er begeleiding noodzakelijk is. Zo zijn er zo min mogelijk mensen in ons ziekenhuis. Op de website van VieCuri is hier meer informatie over te vinden.

 

Ziekenhuiszorg die altijd doorgaat

De afgelopen tijd verleende VieCuri met name zorg aan coronapatiënten en acute zorg, zoals het behandelen van traumagevallen, verloskundige zorg en zorg aan patiënten met kanker. Dat heeft onvermijdelijk gezorgd voor een achterstand in de ‘normale’ ziekenhuiszorg. Gelukkig hebben onze artsen en verpleegkundigen ook veel video- en belconsulten gedaan. Hierdoor is de zorg voor onze patiënten de afgelopen tijd toch deels kunnen doorgegaan.

 

Stapsgewijs 
VieCuri start de normale zorg geleidelijk weer op. We doen dat stapsgewijs omdat we nog steeds te maken hebben met een hoge druk op o.a. de intensive care en onze corona-verpleegafdeling. We doen ons best om uiteindelijk iedereen zo goed mogelijk te helpen. Het kan zijn dat sommige patiënten langer moeten wachten op een afspraak. Er is immers veel uitgestelde zorg om in te halen.

Afbeelding van een VieCuri logo om afstand te houden
Scroll voor meer informatie