Patiënt in wachtruimte

Reactie VieCuri op de door Laurentius aangekondigde ‘pas op de plaats’ m.b.t. het fusieproces

Datum: 21 januari 2020

Raad van Bestuur VieCuri: “We zijn maandag jl. door Laurentius op de hoogte gesteld over hun besluit om een pas op de plaats te maken in het fusieproces met VieCuri. We begrijpen dat een geheel nieuwe Raad van Toezicht en een nieuw lid Raad van Bestuur ad interim, tijd nodig hebben om een beeld te vormen over het voorgenomen besluit tot fusie.


De Raad van Bestuur van VieCuri en de Raad van Bestuur van Laurentius hebben in hun gezamenlijke Bedrijfsplan van medio 2019 - gebaseerd op het Hoofdlijnenakkoord en andere actualiteiten - gemeenschappelijk geconstateerd dat voor volwaardige, toekomstbestendige en kwalitatief hoogstaande ziekenhuiszorg voor patiënten in Noord- en Midden-Limburg, fusie de beste garantie biedt. Dit plan is als zodanig aangeboden aan de adviesgremia.


Met het oog op de uitdagingen van het Hoofdlijnenakkoord, de arbeidsmarkt en de noodzakelijke investeringen in ziekenhuizen, acht VieCuri dit omvangrijke Bedrijfsplan actueel. De fusie is relevant voor goede ziekenhuiszorg in de toekomst maar ontslaat ons er als ziekenhuis niet van om tevens intensieve samenwerking te blijven zoeken in het verzorgingsgebied van Laurentius en VieCuri met andere zorgpartijen en de gemeenten. Schaalgrootte blijft aantoonbaar relevant voor toekomstbestendige ziekenzorg.


Aangezien het bericht van Laurentius zeer recent is, zijn de consequenties op dit moment nog niet duidelijk.


Wij zijn ervan overtuigd dat een fusie van Laurentius en VieCuri, de beste garantie is om het complete, brede palet van moderne en betekenisvolle ziekenhuiszorg voor Noord- en Midden-Limburg te behouden.

We wachten de vervolgstappen van Laurentius af.”

 

--------------------

 

Officieel bericht Laurentius

Vandaag, dinsdag 21-1-2020, heeft Laurentius het volgende nieuwsbericht naar buiten gebracht:

 

Laurentius Ziekenhuis bezint zich op het fusieproces VieCuri


De Raad van Bestuur van Laurentius heeft met goedkeuring van de Raad van Toezicht besloten zich te bezinnen in het fusieproces met VieCuri. Aanleiding hiervoor is de aanstelling van de nieuwe Raad van Toezicht, die we mee wilden nemen in het lopende fusieproces, en de verschillende adviezen over de fusie van de gremia. Eind vorig jaar hebben wij het voorgenomen besluit tot fusie daarom ter toetsing voorgelegd aan een extern onderzoeksbureau, die ook de actuele ontwikkelingen in de zorg hierbij in ogenschouw heeft genomen.

Uit dit onderzoek kwam naar voren dat het huidige bedrijfsplan onvoldoende antwoord geeft op de vraag of fusie nog steeds de oplossing is om goede zorg in Midden-Limburg te verlenen, nu en in de toekomst. Daarom heeft de Raad van Bestuur besloten zich te bezinnen op het voorgenomen besluit tot fusie. De komende maanden zal nader onderzoek plaats vinden waarna een besluit wordt genomen voor het beste scenario. Alle scenario’s, fusie of zelfstandig blijven, zijn nog open. De Raad van Bestuur van VieCuri is op de hoogte gesteld van dit besluit.

Afbeelding van de logo's van Laurentius en VieCuri
Scroll voor meer informatie

Belangrijk bericht

Binnenkort naar VieCuri? Bereid u goed voor!

 

Houd rekening met het volgende:

  • Onze coronaregels zijn versoepeld én we hebben een nieuwe bezoekregeling
  • Virussen verspreiden zich minder snel als iedereen de basisregels volgt: was of desinfecteer regelmatig de handen, hoest en nies in de elleboog en schud geen handen.

 

Lees meer over de versoepelingen en de nieuwe bezoekregeling

 

Bloedafname

Voor bloedafname bij VieCuri in Venlo en Venray, bij PanSana in Panningen en bij de regiopoli Reuver (ProVita) kunt u alleen op afspraak terecht. Vanaf maandag 1 augustus 2022 kunt u bij Regiopoli Horst (Het Zorghoes) alleen op afspraak terecht voor bloedafname.
Bij de overige priklocaties kunt u zonder afspraak terecht.

 

Lees meer