Patiënt in wachtruimte

Veelgestelde vragen nieuwe coronavirus

Datum: 26 maart 2020

Laatste update: zodag 29 maart 2020 15:30 uur

 

Wij hebben veelgestelde vragen over het nieuwe coronavirus voor u op een rijtje gezet. De vragen worden aangevuld zodra nieuwe informatie bekend is. U kunt ook het publieksinformatienummer bellen van de Rijksoverheid via 0800 - 1351. Voor meer informatie over het coronavirus en de richtlijnen kunt u terecht op de website van het RIVM raadplegen. Kijk hier voor updates over het coronavirus bij VieCuri. 

 

 • Vragen over een (geplande) afspraak of operatie

  • Als ik een afspraak op een polikliniek heb, wat moet ik dan doen? (ingeklapt)

   Heeft u de komende periode een poliafspraak in VieCuri? Meld u dan eerst bij de receptie. Voor poliafspraken vragen wij u om uw afsprakenbrief of sms/ mail met afspraakbevestiging te laten zien. In alle gevallen krijgt u vervolgens een bezoekersbadge van ons. Wij verzoeken u deze zichtbaar op uw kleding te dragen.

    

   VieCuri verwacht de komende tijd een toestroom aan corona- en corona-verdachte patiënten. Net als andere ziekenhuizen in Limburg wordt het voor VieCuri een flinke uitdaging om deze mensen goede zorg te bieden. Daarvoor zetten we alles op alles. Wij hebben onze zorgmedewerkers hard nodig voor de meest zieke patiënten; dat is op de spoedeisende hulp (SEH), Intensive Care en de verpleegafdelingen.

    

   Dit kan ook voor u gevolgen hebben:

   • Heeft u binnenkort een afspraak op de polikliniek waarbij geen lichamelijk onderzoek vereist is? Dan zetten we deze waar mogelijk om naar een telefonische afspraak. 
   • Heeft u binnenkort een afspraak op de polikliniek waarbij wel lichamelijk onderzoek vereist is? Dan wordt deze afspraak zo mogelijk uitgesteld.
   • Niet-urgente/niet-spoedeisende nieuwe poli-afspraken worden uitgesteld.

    

   Als uw afspraak niet doorgaat of omgezet wordt naar een telefonische afspraak, dan wordt u hiervan telefonisch op de hoogte gebracht. U hoeft ons niet te bellen, wij nemen contact met u op.

  • Mijn afspraak is gaat niet door. Toch heb ik per SMS een afspraakherinnering ontvangen. Wat moet ik nu doen? (ingeklapt)

   U bent telefonisch geïnformeerd dat uw afspraak in het ziekenhuis op dit moment niet door kan gaan en op een later moment wordt ingepland. Mogelijk heeft u toch per SMS een afspraakherinnering ontvangen voor de geannuleerde afspraak. Dit betekent echter niet dat uw afspraak toch doorgaat.

   Door een technische koppeling in ons systeem kunnen wij het versturen van sommige SMS berichten helaas niet tegenhouden. Dit kan mogelijk voor verwarring zorgen, onze excuses hiervoor. Maar als u telefonisch bent geïnformeerd dat uw afspraak niet doorgaat, blijft dit leidend.

  • Ik heb binnenkort een afspraak bij VieCuri en ik heb zelf geen klachten als hoesten, benauwdheid of koorts. Kan ik daar veilig naartoe? (ingeklapt)

   Ja, u kunt veilig VieCuri Medisch Centrum bezoeken voor een afspraak, onderzoek of behandeling als u geen klachten als hoesten, benauwdheid of koorts hebt. We volgen het landelijke beleid (RIVM) om verspreiding te voorkomen.

    

   VieCuri verwacht de komende tijd een toestroom aan corona- en corona-verdachte patiënten. Net als andere ziekenhuizen in Limburg wordt het voor VieCuri een flinke uitdaging om deze mensen goede zorg te bieden. Daarvoor zetten we alles op alles. Wij hebben onze zorgmedewerkers hard nodig voor de meest zieke patiënten; dat is op de spoedeisende hulp (SEH), Intensive Care en de verpleegafdelingen.

    

   Dit kan ook voor u gevolgen hebben:

   • Heeft u binnenkort een afspraak op de polikliniek waarbij geen lichamelijk onderzoek vereist is? Dan zetten we deze waar mogelijk om naar een telefonische afspraak. 
   • Heeft u binnenkort een afspraak op de polikliniek waarbij wel lichamelijk onderzoek vereist is? Dan wordt deze afspraak zo mogelijk uitgesteld.
   • Niet-urgente/niet-spoedeisende nieuwe poli-afspraken worden uitgesteld.

    

   Als uw afspraak niet doorgaat of omgezet wordt naar een telefonische afspraak, dan wordt u hiervan telefonisch op de hoogte gebracht. U hoeft ons niet te bellen, wij nemen contact met u op.

  • Ik heb klachten als hoesten, benauwdheid of koorts en ik heb een afspraak bij VieCuri. Wat moet ik doen? (ingeklapt)

   Neem contact op met de afdeling waarmee u de afspraak heeft. Kijk hier voor de contactgegevens.

    

  • Ik heb een afspraak bij VieCuri vanwege koorts, hoesten en/of kortademigheid. Mag ik naar het ziekenhuis komen? (ingeklapt)

   Neem contact op met de afdeling waarmee u de afspraak heeft. Kijk hier voor de contactgegevens.

    

   Vanwege het tegengaan van verspreiding van het coronavirus, stellen wij u twee vragen:

   • Bent u in een risicogebied geweest? Voor de risicogebieden zie de website van het RIVM.
    Zo JA, dan volgt overleg met uw specialist of uw afspraak wel/niet kan doorgaan.
   • Bent u in contact geweest met een patiënt met het nieuwe coronavirus?
    Zo JA, dan volgt overleg met uw specialist of uw afspraak wel/niet kan doorgaan.

   Is uw antwoord op beide vragen NEE, dan kunt u gewoon op afspraak komen.

  • Ik word binnenkort geopereerd in VieCuri. Gaat deze operatie door? (ingeklapt)

   De ontwikkelingen rondom het coronavirus volgen elkaar snel op en dat heeft ook gevolgen voor het OK-programma van VieCuri. Besloten is om voorlopig alle geplande en vermijdbare operaties af te zeggen. Wanneer we een behandeling of operatie moeten afzeggen, begrijpen we dat dit grote gevolgen kan hebben voor u persoonlijk. Wij zeggen de operaties af om voldoende capaciteit vrij te houden voor patiënten die we in isolatie moeten verplegen. Patiënten voor wie dit geldt, krijgen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk de dag voor de operatie persoonlijk bericht.

  • Mag ik zorgverleners bij VieCuri een hand geven? (ingeklapt)

   Op 9 maart 2020 deed premier Rutte in overleg met het RIVM de oproep om geen handen meer te schudden om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. VieCuri neemt deze richtlijn over. Een belangrijke kanttekening: geen hand geven pleit je er niet van vrij om evengoed vaak genoeg je handen te wassen. Dat blijft ontzettend belangrijk.

 

 • Vragen over de bezoekersregeling

  • Mag ik op bezoek gaan bij mijn partner/kind/familielid/bekende bij VieCuri? (ingeklapt)

   Vanaf 16 maart 2020 is tot nader bericht bezoek van patiënten op onze verpleegafdelingen niet meer toegestaan. Deze maatregel treffen wij om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en onze patiënten en medewerkers te beschermen.

    

   Wij begrijpen dat dit een ingrijpende maatregel is, maar in deze uitzonderlijke crisissituatie is het voorkomen van iedere besmetting van het grootste belang. Zeker omdat in ons ziekenhuis patiënten zijn opgenomen met een (zeer) kwetsbare gezondheid, de groep mensen die de meest ernstige gevolgen van het virus kunnen ondervinden.

    

   Hoe vervelend we deze maatregel ook vinden, we gaan er uiteraard alles aan doen om patiënten en naasten op andere manieren in contact te laten blijven. Naast bellen, Skype en de mogelijkheid om een attentie af te geven aan de hoofdingang, zullen we extra individuele aandacht en zorg voor patiënten op hun eigen afdeling aanbieden. Onze vrijwilligers helpen daarbij van harte.

    

   Het spreekt voor zich dat we in het geval van kinderen, Geboortecentrum, spoedeisende hulp (SEH), terminale patiënten én patiënten waarvan de gezondheid in de komende dagen ernstig verslechtert, individuele bezoekafspraken maken met hun naasten. Bezoekers die uitzonderlijke toegang krijgen, krijgen allemaal een bezoekersbadge aangeboden, zodat duidelijk herkenbaar is dat zij toestemming hebben om op een afdeling aanwezig te zijn.

  • Als ik met toestemming een naaste bezoek, wat moet ik dan doen? (ingeklapt)

   Komt u op bezoek bij een naaste op de afdeling Kindergeneeskunde, Intensive Care, Geboortecentrum, spoedeisende hulp (SEH) of is uw naaste terminaal ? Dan vragen wij u de naam van uw naaste door te geven. In alle gevallen krijgt u vervolgens een bezoekersbadge van ons. Wij verzoeken u deze zichtbaar op uw kleding te dragen.

  • Kan ik was, persoonlijke spullen of attenties brengen en/of ophalen? (ingeklapt)

   Om patiënten en naasten te ondersteunen bij het halen en brengen van was, persoonlijke spullen of attenties, heeft VieCuri een bezorgservice voor patiënten ingericht.

    

   Deze instructie is bedoeld voor naasten/ bezoekers van patiënten die geen bezoek mogen ontvangen.

    

   • Indien u kleding, persoonlijke spullen of een attentie komt brengen of halen, verpak deze spullen dan in bijvoorbeeld een (plastic) tas.
   • Zorg dat op de tas duidelijk de naam van de patiënt, geboortedatum, afdeling en kamernummer vermeld is, bijvoorbeeld met een etiket of iets anders waarop u deze gegevens kunt vermelden.
   • Lever de spullen vervolgens in bij een van onze receptiemedewerkers.
   • De spullen worden bij de receptie in de daarvoor bestemde draadwagens geplaatst en twee keer per dag (ochtend en middag) door onze afdeling logistiek opgehaald.
   • Vervolgens worden deze naar de desbetreffende afdeling gebracht en overgedragen aan het verplegend personeel. Het verplegend personeel zorgt ervoor dat de door u gebrachte spullen bij uw naaste afgegeven worden.
   • De logistiek medewerker neemt bij aflevering ook direct de was of andere spullen van de patiënten op de afdelingen mee terug in een plastic zak, wederom voorzien van een etiket met de naam van de patiënt, geboortedatum en afdeling.
   • U kunt deze spullen vervolgens weer ophalen bij de receptie. Het is aan te raden dit tijdig af te stemmen met uw naaste zodat u alleen naar het ziekenhuis hoeft te komen wanneer dat nodig is.
  • Mag ik een ontslagen patiënt ophalen? (ingeklapt)

   Er is afgesproken dat ontslagen patiënten, mogen worden opgehaald door een mantelzorger bij de balie van de verpleegafdeling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is een afbeelding van een aantal vraagtekens
Scroll voor meer informatie