Patiënt in wachtruimte

Mooi resultaat! VieCuri geselecteerd voor integrale digitale diagnostiek VGZ

Datum: 10 september 2019 |  kwaliteit, zorg

Zorgverzekeraar VGZ, de grootste zorgverzekeraar in ons verzorgingsgebied, start in 2020 met integrale (eerste en tweede lijn), digitale diagnostiek. Het doel daarvan is om de diagnostiek en trombosezorg beter te stroomlijnen en onder andere dubbele diagnostiek te voorkomen. Per regio komt er één regievoerder. VieCuri wordt die regievoerder in heel Noord- en Midden-Limburg.

 

VieCuri gaat in die regio (15 gemeenten, van Mook en Middelaar in het noorden, Weert in het westen, Roermond in het oosten t/m Echt-Susteren in het zuiden) de regie voeren voor de volgende diagnostieksoorten:

 

 • Klinische chemie
 • Medische microbiologie
 • Pathologie
 • Trombosezorg

 

Goed en passend aanbod in de regio

Met ingang van 1 januari 2020 start deze nieuwe opdracht voor VieCuri voor twee jaar. Samen met de huisartsencoöperaties Cohesie en Meditta en met Laurentius Ziekenhuis Roermond, wordt door VieCuri toegewerkt naar:

 

 • Eén goed en fijnmazig prik- en distributienetwerk voor de hele regio, dichtbij voor alle patiënten.
 • Uitslagen digitaal beschikbaar voor (relevante) zorgverleners en de patiënten zelf.
 • Schaalvergroting en efficiëntere dienstverlening laboratoria.
 • Het voorkomen van onnodige of dubbele diagnostiek.
 • Interdisciplinaire regionale samenwerking tussen zorgverleners in de eerste en tweede lijn (huisarts en specialist).
 • Kosten die niet hoger zijn dan noodzakelijk.

 

Toekomstbestendig

De komende maanden gaat VieCuri met alle betrokken partijen in gesprek om dit te organiseren. Alles gericht op een duurzaam, kwalitatieve en betaalbare diagnostiek. We willen betrokken medewerkers van de diagnostische afdelingen en ondersteunende collega’s hartelijk feliciteren met en danken voor dit mooie resultaat! Deze stap geeft zekerheid voor de toekomst en past naadloos in onze Regiovisie digitale zorg.

 

Meer info

Voor meer info, klik hier voor het nieuwsbericht op de site van VGZ.

persoon heeft bloedbuisjes vast
Scroll voor meer informatie

Belangrijk bericht

Binnenkort naar VieCuri? Bereid u goed voor!

 

Houd rekening met het volgende:

 • Heeft u een afspraak op de poli? Het dragen van een mondneusmasker is niet verplicht
 • Houd 1,5 meter afstand aan tot andere personen. Daar waar dit niet kan, draag een mondneusmasker
 • Kom alleen (tenzij begeleiding -max. 1 persoon- noodzakelijk is. Bekijk hier de uitzonderingen)
 • Kom niet te vroeg (max. 15 minuten vóór uw afspraak)
 • Verlaat het ziekenhuis direct na uw afspraak, tenzij aanvullend onderzoek nodig is
 • Heeft u corona-achtige klachten? Of bent u in quarantaine of isolatie? Bel vóór uw afspraak met de polikliniek waarmee u de afspraak heeft
 • Bezoekt u een patiënt? Dan krijgt u van ons een medisch mondneusmasker. Dit mondneusmasker draagt u tijdens uw bezoek in het ziekenhuis, ook als u bij de patiënt zit
 • Er zijn maximaal twee bezoekers (vanaf 13 jaar) per patiënt per dag zijn toegestaan. De bezoekers mogen niet tegelijkertijd op de patiëntenkamer zijn omdat onze kamers niet groot genoeg zijn om de 1,5 meter te waarborgen.
 • Volg de basisregels: Was of desinfecteer regelmatig uw handen, hoest en nies in uw elleboog, schud geen handen, houd 1,5 meter afstand (daar waar kan). 

 

Bekijk hier de actuele bezoekregeling in verband met het coronavirus.

 

Meer weten? Lees hier hoe u zich kunt voorbereiden op uw bezoek aan VieCuri: 

 

Bereid u voor

 

Bloedafname

Voor bloedafname bij VieCuri in Venlo en Venray en bij de regiopoli Reuver (ProVita) kunt u alleen op afspraak terecht. Bij de overige priklocaties kunt u zonder afspraak terecht.

 

Lees meer