Patiënt in wachtruimte

Volop nieuwe ontwikkelingen in wereld van plastische chirurgie

Datum: 29 november 2019

Bij de term ‘plastische chirurgie’ denken mensen vaak aan botox- en fillerbehandelingen en borstvergrotingen. De afdeling Plastische Chirurgie van VieCuri doet echter veel meer: ook reconstructieve chirurgie - bijvoorbeeld borstreconstructies - en de behandeling van afwijkingen aan de handen horen tot het takenpakket. Een gesprek met plastisch chirurgen John Sawor en An Deliaert maakt duidelijk dat het vakgebied daarnaast volop in beweging is. Onder meer borstreconstructie met eigen vet hoort in de nabije toekomst waarschijnlijk tot de mogelijkheden.

 

Vorm- en functieherstel van lichaamsdelen; dat is in een notendop waar de afdeling Plastische Chirurgie van VieCuri zich mee bezighoudt. “Natuurlijk, daar hoort ook esthetische plastische chirurgie bij: ooglidcorrecties, liposuctie, borstvergrotingen, buikwandcorrecties, et cetera. Maar dat is niet meer dan vijftien procent van ons werk”, zegt John Sawor. Hij is één van de vijf plastisch chirurgen op de afdeling Plastische Chirurgie van VieCuri.
Een belangrijk deel van de werkzaamheden heeft betrekking op hand- en polschirurgie. Herstel van afwijkingen aan de handen staat hier centraal. “Dan gaat het onder meer om mensen wiens vinger geamputeerd is of die handletsel hebben opgelopen, als gevolg van een ongeluk. Wij herstellen bijvoorbeeld de doorgesneden pezen en zenuwen. Maar we behandelen ook mensen met het carpaal tunnel syndroom of wiens handfunctie achteruit is gegaan door bijvoorbeeld artrose. Indien nodig plaatsen we ook een prothese.”
 
Eén in plaats van twee operaties

Ook reconstructieve chirurgie is een belangrijke pijler onder de afdeling. Dan gaat het met name om borstreconstructies. Op dit vlak loopt VieCuri voorop; dergelijke grote reconstructies worden aansluitend aan het verwijderen van de tumor uitgevoerd. “In andere ziekenhuizen moeten patiënten hiervoor vaak twee operaties ondergaan; wij doen dit in één en dezelfde operatie”, vertelt Sawor. “Dat is vanzelfsprekend prettiger voor de patiënt, en de werkwijze is ook typerend voor de zeer hoogstaande, innovatieve zorg die wij bieden binnen het Borstexpertisecentrum van VieCuri. Borstreconstructies vinden zowel in Venlo als in Roermond plaats. Als afdeling Plastische Chirurgie werken we intensief samen met het Laurentius Ziekenhuis in Roermond, en zijn ook de lijnen met het Maastricht UMC+ kort.”

Borstreconstructie met eigen vet

De meeste borstreconstructies bij VieCuri worden uitgevoerd door middel van de DIEP-methode. Dit houdt in dat, in plaats van een prothese, buikweefsel wordt gebruikt om een nieuwe borst te maken. In de nabije toekomst wordt het waarschijnlijk ook mogelijk om eigen vet weg te zuigen door middel van liposuctie en dit in te spuiten voor het creëren van een nieuwe borst. “Het voordeel hiervan is dat de patiënt geen groot litteken heeft op de buik”, zegt Deliaert. “Bij borstvergrotingen wordt deze techniek al langer toegepast, bij borstreconstructies gebeurt dat alleen nog in onderzoeksverband. Wanneer uit dit onderzoek blijkt dat dit een goede methode is voor borstreconstructie, zal deze in het verzekeringspakket worden opgenomen. Dat is een grote stap voorwaarts, ook vanwege de onrust die is ontstaan over het gebruik van protheses en de nadelige gevolgen die hieraan kleven. Maak je een borst van eigen vetweefsel, dan voelt deze soepel aan en kan de patiënte hier de rest van haar leven mee vooruit.”

Andere innovaties


Ook als het gaat om de behandeling van lymfoedeem wordt flinke vooruitgang geboekt. Lymfoedeem kan ontstaan wanneer, bij de handeling van borstkanker, de lymfeklieren in de oksels worden verwijderd. Dit resulteert in een blokkade in de lymfevaten van de arm. “Om te voorkomen dat vocht ophoopt, moeten vrouwen vaak levenslang een armkous dragen. Onder meer in Maastricht voeren plastisch chirurgen al een microchirurgische ingreep uit, waarbij de lymfe- en bloedvaten met elkaar worden verbonden. Het vocht kan dan via de bloedbaan worden afgevoerd, waardoor vrouwen de kous niet meer hoeven te dragen.”
Daarnaast is robotchirurgie in opkomst in de wereld van de plastische chirurgie. In Maastricht worden bijvoorbeeld proeven uitgevoerd met robots die, bij het uitvoeren van borstreconstructies, kleine bloedvaatjes aan elkaar knopen. “Een robot trilt minder dan een menselijke hand. Ook is er minder kans op fouten.”
De genoemde ontwikkelingen zullen in de toekomst waarschijnlijk ook hun intrede doen bij VieCuri. “Dergelijke innovaties stellen ons in staat om nauwkeuriger en veiliger te werken, en de kwaliteit van leven voor de patiënt verder verbeteren”, onderstreept Deliaert.
 
Intensieve samenwerking
 
Sawor benadrukt tot slot dat het, voor het succesvol uitvoeren van behandelingen, ook van cruciaal belang is dat de plastisch chirurgen intensief samenwerken met andere specialisten. “Plastische chirurgie bestrijkt veel verschillende specialismen. Om alles soepel te laten verlopen, overleggen we veelvuldig met alle betrokken specialisten. Daarnaast zitten wij als plastisch chirurgen enkele dagen per week op de poli Oncologie. Wil een chirurg overleggen, dan loopt hij even binnen. Ook zien wij de patiënt gezamenlijk. Op die manier kunnen we snel schakelen en een optimaal resultaat realiseren, met minimale belasting voor de patiënt. Want dat laatste, dat is waar het voor ons om draait.”

Plastisch chirurgen John Sawor en An Deliaert in overleg met chirurg Jeroen Vogelaar op de poli Oncologie
Scroll voor meer informatie