Patiënt in wachtruimte

De inzet van vrijwilligers in de zorg is onmisbaar

Datum: 29 mei 2019

Ze zijn er in veel ziekenhuizen en ze zijn onmisbaar: vrijwilligers die patiënten bezoeken en samen met hen activiteiten uitvoeren. Bij VieCuri is er inmiddels een groep van circa twintig getrainde gastdames die zich vooral inzetten voor de begeleiding van kwetsbare ouderen.

 

Frits Aarts is net tachtig jaar geworden. Tot voor kort woonde hij nog op zichzelf. Zoon Jacques (56) is mantelzorger voor zijn vader: ‘Mijn vader is weliswaar licht dementerend, maar met de nodige persoonlijke aandacht ging het best redelijk. Hij heeft nog veel goede momenten, maar wordt langzamerhand wel wat verwarder. 

 

Annet Severijns en Hanriëtte Pingen zijn verpleegkundig consulenten Geriatrie bij VieCuri. Ze bezoeken veel kwetsbare ouderen die in de kliniek verblijven in afwachting van doorplaatsing naar een verpleeghuis. Vanuit deze rol zijn zij ook coördinator van het vrijwilligersprogramma van VieCuri. Momenteel coachen zij zo’n twintig vrijwilligers die zich minimaal twee dagdelen per week inzetten om kwetsbare ouderen te ondersteunen. 

 

Lees het verhaal van de vrijwilligers, Jacques Aarts, Annet Serverijns en Hanriëtte.

 

Afbeelding van het artikel 'De inzet van vrijwilligers in de zorg is onmisbaar'.

Advertorial ouderen afbeelding
Scroll voor meer informatie