Patiënt in wachtruimte

Betere doorstroming van huisartsenpost en ziekenhuis naar huis

Datum: 28 mei 2019

Ziekenhuis VieCuri, huisartsenorganisatie Cohesie (samen werkzaam op de Spoedpost Noord-Limburg) en zorgorganisaties Proteion en De Zorggroep gaan vanaf 31 mei nauw samenwerken. Hun doel: de doorstroom van de spoedpost naar de thuissituatie verbeteren. Passende zorg voor de patiënt door de hiervoor het best uitgeruste professional, minder doorverwijzingen van huisartsenpost (HAP) naar spoedeisende hulp (SEH) en minder ziekenhuisopnames zijn het verwachte gevolg. De samenwerking wordt voor een pilot van een half jaar door zorgverzekeraar VGZ gefinancierd.

 

Nu ouderen steeds langer zelfstandig thuis wonen en de vergrijzing toeneemt, doen senioren steeds vaker een beroep op de Huisartsenpost (HAP) en de Spoedeisende Hulp (SEH). “Probleem is dat de doorstroom hierna stagneert”, vertelt Laura Nijssen, Manager SEH van VieCuri Medisch Centrum. “Hierdoor verblijven mensen soms onnodig lang op de spoedpost of worden ze in het ziekenhuis opgenomen terwijl dit niet noodzakelijk is. Door de samenwerking met de wijkverpleging kunnen we de doorstroom beter en efficiënter organiseren.”

 

Wijkverpleging coördineert ontslag

De huisarts, het ziekenhuis en de wijkverpleging werken als ketenpartners samen om de juiste zorg op de juiste plek te bieden. “De wijkverpleging krijgt in de pilot een belangrijke rol en extra uren die bedoeld zijn om de thuiszorg goed te regelen. Wijkverpleegkundigen weten welke specialistische hulp zij in de thuissituatie kunnen bieden. Zij kunnen dus samen met de artsen en verpleegkundigen goed afwegen of het verantwoord is om de patiënt thuis te verzorgen en het ontslag vervolgens coördineren”, aldus Paul Bremmers, Tactisch manager Thuiszorg van Proteion. “Ook kunnen zij bijvoorbeeld regelen dat er thuiszorg aanwezig is als de patiënt thuiskomt, of dat er hulpmiddelen geleverd worden.”

 

Knelmomenten

Vooralsnog zal de samenwerking zich richten op het weekend, de vrijdag- en de maandagavonden. Op die momenten knelt het namelijk het meest. Een wijkverpleegkundige van Proteion of De Zorggroep zal haar route op de spoedpost bij VieCuri beginnen en eindigen. Daardoor leren professionals elkaar kennen waardoor de lijntjes kort worden en is de expertise van de wijkverpleging beschikbaar.

 

Prettig voor de patiënt

“De zorg voor onze patiënten sluit zo beter aan bij hun behoefte”, vertelt Carla van Velden, Manager Zorg van Cohesie. “Huisartsen hoeven in hun dienst geen tijd te besteden aan de vervolgzorg na het contact op de HAP, omdat de wijkverpleegkundige dit coördineert en de voorwaarden organiseert. Door deze nauwe samenwerking kunnen we op de spoedpost beter bepalen of de patiënt naar huis kan of dat er vervolgzorg in het ziekenhuis nodig is. Zo zorgen we voor de juiste zorg op de juiste plek. En dat is prettig voor de patiënt.”

buitenkant spoedpost
Scroll voor meer informatie