Patiënt in wachtruimte

VieCuri introduceert nieuwe sedatie methode op Intensive Care

Datum: 4 februari 2019

VieCuri past een voor Nederland unieke manier van sederen (lichte vorm van narcose) toe op de Intensive Care. Groot voordeel is dat de patiënt sneller ontwaakt. Het slaapmedicijn werkt minder lang door, waardoor sneller een inschatting is te maken van de mate van herstel van de patiënt. Voor de artsen en de familie neemt dit dus eerder onzekerheid weg. Deze nieuwe vorm van sederen, gaat nu navolging krijgen in de rest van Nederland.

 

Sedatie neemt pijn en ongemak weg tijdens een Intensive Care-behandeling. De patiënt verkeert eigenlijk in een kunstmatige slaap. In plaats van slaapmedicatie toe te dienen via een infuus, werkt VieCuri op de Intensive Care met een medicijn dat verdampt via het beademingssysteem. Alex Bos, intensivist en anesthesioloog bij VieCuri past deze methode intussen drie jaar toe. Alex: “Normaal gesproken krijgen patiënten op een Intensive Care (IC) via een infuus de slaapmiddelen toegediend. De effecten van de gebruikte middelen houden vaak lang aan en hebben veel nadelige effecten. Zo leidt dit onder andere vaak tot verwardheid en daardoor een langere beademingsduur. Dat is nadelig voor de patiënt en vervelend voor familie. Vanwege de bijwerkingen is het streven de sedatie zo kort mogelijk te laten zijn, met een zo klein mogelijke kans op bijwerkingen.”

 

Periode van onzekerheid

Het grote voordeel van medicijnen toedienen via het beademingssysteem, is de uiterst korte werkingsduur. Na het stoppen van de sedatie is het effect, ook na langdurige toediening, binnen enkele minuten verdwenen. Bij medicatie via een infuus kan dat uren tot zelf vele dagen duren, zeker als de toediening gedurende langere tijd is geweest. Alex: “Momenteel passen we de methode voornamelijk toe bij patiënten die gereanimeerd zijn. Rondom zo’n moment is er altijd sprake van grote onzekerheid bij de familie over ‘hoe en óf een patiënt wakker wordt.’ Door de zeer korte werkingsduur van de nieuwe sedatiemethode zijn we nu sneller in staat een inschatting te maken van de mate van herstel.”

 

Meer positieve effecten

Op indicatie worden ook patiënten met andere ziektebeelden behandeld. Het behandelend team van VieCuri is zeer tevreden. Alex: “Patiënten worden sneller wakker, het lijkt daarmee onder andere een positief effect te hebben op het voorkómen van verwardheid (delier) bij patiënten. Ook de ligduur op de Intensive Care wordt verkort. Nog niet al deze effecten zijn in de medische literatuur onomstotelijk bewezen, maar onze eigen wetenschappelijke resultaten tonen het wel aan.”

 

Technologische vooruitgang

De nieuwe sedatiemethode lijkt ideaal. In Duitsland, België, Scandinavië en Canada wordt het al breder toegepast. Waarom in Nederland nog niet? Alex: “De methode wordt in operatiekamers al sinds jaar en dag toegepast. De gebruikte medicatie wordt daar door middel van een complex toestel toegediend door anesthesiologen. Op Intensive Care’s is routinematige toediening met die specifieke apparatuur veel moeilijker. Tot op heden is het daarmee eigenlijk het domein van de anesthesie geweest. Er is bovendien geen aandacht voor binnen de IC opleiding. Door echter gebruik te maken van een specifiek hulpmiddel, een speciaal filter, kunnen ook op Intensive Care’s beademde patiënten profiteren van de gunstige eigenschappen van deze slaapmedicatie. Inmiddels is in een aantal Europese landen deze wijze van sederen genoemd in richtlijnen. ”

 

Veiligheid

Voordat VieCuri is gestart, zijn er uitgebreide veiligheidsmetingen gedaan. “Daarbij zijn diverse partijen in het ziekenhuis en een onafhankelijk meetinstituut betrokken geweest. De methode is veilig bevonden voor de patiënt en zijn/haar omgeving. Sinds de start wordt de methode met groot enthousiasme gedragen door het team van verpleegkundigen en artsen op de IC, vooral omdat de winst in beademingstijd en het snelle wakker worden zo duidelijk zijn”, aldus Alex Bos.

 

Navolging bij andere ziekenhuizen

Intussen heeft Alex meermaals gesproken op congressen en bij bijeenkomsten in andere ziekenhuizen. “Er is interesse in andere STZ-ziekenhuizen en Academische Centra om in navolging van VieCuri hiermee te starten. Momenteel wordt in VieCuri bij ongeveer 70-90 patiënten per jaar de nieuwe sedatie techniek toegepast. Het gaat vaak om patiënten die gereanimeerd zijn en die relatief kort gesedeerd moeten worden (24-48 uur). Voor de nabije toekomst zien we mogelijkheden voor een bredere toepassing, ook omdat er meerdere technieken voor toediening beschikbaar gaan komen. Daarmee willen we als Intensive Care in VieCuri koploper blijven en patiënt en familie laten profiteren van de voordelen van deze innovatieve techniek.”

 

Afbeelding van Alex Bos, intensivist en anesthesioloog

Afbeelding van het beademingsfilter
Scroll voor meer informatie