Patiënt in wachtruimte

Onderzoek VieCuri levert betere zorg bij mogelijk hartinfarct

Datum: 13 augustus 2019 |  Complexe Jicht

Bij een verdenking op een mogelijk hartinfarct kun je als huisarts niet voorzichtig genoeg zijn. Een patiënt die zich meldt met pijn op de borst wordt daarom al snel met spoed verwezen naar het ziekenhuis. Uit onderzoek blijkt dat 80% van deze spoedverwijzingen onterecht is. Voor een patiënt en zijn familie is een verwijzing met het oog op een infarct een ingrijpende gebeurtenis. Met een aantal aanpassingen bij het stellen van de diagnose is het mogelijk het aantal patiënten dat ten onrechte in het ziekenhuis belandt te reduceren. Deze aanpassingen zorgen er ook voor dat patiënten die wel een hartinfarct hebben, sneller de juiste hulp krijgen. Dat heeft VieCuri Medisch Centrum met wetenschappelijk onderzoek aangetoond. Voor dit onderzoek heeft het ziekenhuis een officiële STZ-erkenning ontvangen.

 

Luister hier het radio interview met cardioloog dr. Joan Meeder

Triage voorafgaand aan ziekenhuisbezoek optimaliseren

Onder leiding van dr. Joan Meeder en dr. Braim Rahel cardiologen bij VieCuri, en Lisa Frenk, arts-onderzoeker, is onderzocht hoe de triage door de huisartsenpost geoptimaliseerd kan worden bij een patiënt die zich meldt met pijn op de borst. Met een snelle bloedtest, een ECG en een gevalideerde vragenlijst kan de hulpverlener snel en adequaat de juiste diagnose stellen en zo bepalen of de patiënt al dan niet moet worden doorverwezen naar het ziekenhuis. Huisartsen Bernadette van Casteren en Peter Smeets waren nauw betrokken bij dit onderzoek. In de komende maanden wordt verder onderzocht hoe deze werkwijze ook in de thuissituatie ingezet kan worden. Ook worden de onderzoeksresultaten in landelijke bijeenkomsten gedeeld, zodat ook andere ziekenhuizen en huisartsen(posten) hier hun voordeel mee kunnen doen.

Goed geoliede machine

Een hartinfarct, in medische termen aangeduid als Acuut Coronair Syndroom (ACS), is een levensbedreigende aandoening met een hoge morbiditeit. Snelle diagnostiek en behandeling van deze patiënten is cruciaal om het aantal complicaties en het aantal sterfgevallen te verminderen. In Noord-Limburg werkt de nieuwe triage bij de verdenking op een ACS inmiddels als een goed geoliede machine. Dit komt met name door de goede samenwerking tussen VieCuri, huisartsen, AmbulanceZorg Limburg-Noord en de andere ziekenhuizen in de regio. VieCuri bood al uitstekende zorg bij een hartinfarct. Zeker sinds de komst van het dottercentrum in Venlo in 2011 wordt in deze regio voldaan aan de internationale richtlijnen om een ACS binnen 90 minuten te behandelen. Met deze vernieuwing is de zorg bij een hartinfarct nog verder verbeterd en uniek in Nederland.

 

STZ-erkenning

Zorg is topklinisch als er excellente patiëntenzorg is, voldoende opleidingsmogelijkheden bestaan en regelmatig onderzoek naar de ziekte wordt gedaan door de specialist(en). VieCuri had sinds einde 2017 twee erkende Topklinische Zorgfuncties, nl. het ‘Centrum voor metabole botaandoeningen en osteoporose’ en ‘Ouderen met colorectaal carcinoom’. Zeer recent is daar dus een derde bijgekomen, nl. ‘Optimale prehospitale triage en inhospitale behandeling van patiënten met een Acuut Coronair Syndroom (ACS)’. Aan de erkenning van de zorgfunctie is een jarenlang traject van opbouw van expertise en excellente zorg vooraf gegaan. De STZ toetst de kwaliteit van hooggespecialiseerde en complexe zorgfuncties op inhoudelijke en kwalitatieve criteria. Met deze erkenning laat VieCuri zien dat het zijn STZ-status meer dan waardig is. Ankie van Rossum, voorzitter Raad van Bestuur VieCuri Medisch Centrum: “De patiënt in Noord-Limburg heeft er baat bij dat hij voor bepaalde specialistische zorg in zijn eigen regio behandeld kan worden; onze wetenschappelijk onderbouwde zorgproducten zoals deze dragen daar in grote mate aan bij.”

 

 

Patiënt ligt op afdeling Cardiologie aan de hartbewaking
Scroll voor meer informatie

Belangrijk bericht

Binnenkort naar VieCuri? Bereid u goed voor!

 

Houd rekening met het volgende:

  • Kom alleen (tenzij begeleiding noodzakelijk is. Bekijk hier de uitzonderingen)
  • Kom niet te vroeg (max. 15 minuten vóór uw afspraak)
  • Desinfecteer regelmatig uw handen: bij binnenkomst, tijdens uw bezoek en in ieder geval na toiletbezoek
  • Draag een mondneusmasker wanneer de 1,5 meter niet kan worden gehandhaafd (bijv. in een volle wachtkamer)
  • Verlaat het ziekenhuis direct na uw afspraak, tenzij aanvullend onderzoek nodig is
  • Heeft u corona-achtige klachten? Of bent u in quarantaine of isolatie? Bel vóór uw afspraak met de polikliniek waarmee u de afspraak heeft

Meer weten? Lees hier hoe u zich kunt voorbereiden op uw bezoek aan VieCuri: 

 

Bereid u voor

 

Bloedafname

Voor bloedafname bij VieCuri in Venlo en Venray kunt u alleen op afspraak terecht. Bij de overige priklocaties kunt u zonder afspraak terecht.

 

Lees meer