Patiënt in wachtruimte

VieCuri wil nieuwe ziekenhuisvoorziening bouwen in Venray

Datum: 25 april 2019

De gemeente Venray en VieCuri Medisch Centrum hechten er veel waarde aan om een ziekenhuisvoorziening te behouden in Venray. Daarom sloten zij donderdag 25 april een intentieovereenkomst. Onderdeel van de overeenkomst is dat locatie de Wieën in Venray wordt onderzocht als mogelijke nieuwbouwlocatie.

 

Wethouder Anne Thielen: “Als tweede stedelijke kern in Noord-Limburg vinden we het belangrijk om een ziekenhuisvoorziening in onze gemeente te behouden. Ziekenhuiszorg moet voor onze inwoners toegankelijk en goed bereikbaar zijn. Als gemeente werken we graag mee aan een onderzoek naar een nieuwe locatie voor een nieuw te bouwen ziekenhuis.”

 

Modern ziekenhuis

Ankie van Rossum, voorzitter Raad van Bestuur van VieCuri: “Het huidige gebouw van VieCuri is niet meer van deze tijd. Wij gaan voor een moderne, nieuwe ziekenhuisvoorziening waar patiënten terecht kunnen voor poliklinische zorg en een breed aanbod van diagnostiek. Denk hierbij aan bloedonderzoek, het maken van een röntgenfoto, een hartfilmpje of andere onderzoeken. Uiteraard krijgt ook de dialyse-afdeling een plek in ons nieuwe ziekenhuis. Patiënten uit Venray kunnen dus gewoon bij hun huidige VieCuri specialist onder behandeling blijven. Vooruitlopend op de nieuwbouw, investeren we nu al in nieuwe apparatuur. Zo komt er dit jaar nog een nieuwe MRI en CT scan, dat is een investering van ca. 1,7 miljoen euro.”

 

Onderzoek nieuwe locatie

Het terrein naast de Wieënhof op sportpark de Wieën is in beeld als nieuwe locatie. VieCuri en de gemeente Venray toetsen in een haalbaarheidsonderzoek of een nieuw te bouwen ziekenhuisvoorziening op deze voorkeurslocatie mogelijk is en brengen kansen en belemmeringen in beeld.

 

Wethouder Anne Thielen van gemeente Venray en voorzitter van de Raad van Bestuur van VieCuri Ankie van Rossum ondertekenen de intentieovereenkomst voor de nieuwbouw in Venray

Wethouder Anne Thielen (links) en Ankie van Rossum, voorzitter van de Raad van Bestuur van VieCuri, ondertekenen de intentieovereenkomst.

Buitenkant gebouw VieCuri ziekenhuis in Venray
Scroll voor meer informatie