Patiënt in wachtruimte

VieCuri start met online coaches voor patiënten met Parkinson of IBD

Datum: 10 april 2019

VieCuri zet sinds kort digitale coaches in voor patiënten met Parkinson of IBD (een verzamelnaam voor de chronische darmontstekingen Colitis Ulcerosa en de ziekte van Crohn). De SanaCoach is een online platform en dient ter aanvulling op de reguliere communicatie tussen zorgverlener en patiënt. De digitale applicatie geeft informatie, tips en persoonlijke adviezen over het omgaan met de ziekte. Ook kan het de patiënt ergens aan helpen herinneren. Bijvoorbeeld aan het innemen van medicijnen op een bepaald tijdstip of een wekelijkse sportieve activiteit. Op regelmatige basis vraagt de zorgverlener via de SanaCoach naar klachten, beperkingen en problemen. Patiënten en zorgverleners kunnen elkaar berichten sturen en vragen stellen. Zo hoeft de patiënt alleen nog naar het spreekuur te komen als dat echt zinvol is. Ook kunnen door deze controles spoedbezoeken worden voorkomen.

 

Er nemen 150 patiënten deel aan de proef die duurt tot juli 2019.

 

Meer eigen regie 

De SanaCoach helpt patiënten om zelf hun ziekte te monitoren en geeft hen daardoor meer eigen regie. Er ontstaat meer kennis en inzicht in de ziekte. Dit leidt uiteindelijk tot een betere kwaliteit van zorg, betere behandelresultaten en lagere zorgkosten. Klachten kunnen vanuit thuis goed in de gaten worden gehouden, waardoor patiënten minder vaak naar de polikliniek hoeven te komen. Ook worden er minder (spoed)opnames in het ziekenhuis verwacht door vroegtijdige signalering. Het is overigens niet alleen fijn voor de patiënt. De monitoring geeft vaak ook een goed gevoel aan mantelzorgers en familie. 

 

Positieve ervaringen

Verschillende ziekenhuizen in Nederland zetten SanaCoaches in voor hun patiënten. De patiënttevredenheid van het gebruik is hoog; maar liefst 93 procent zou het anderen aanraden. Voor patiënten geeft het de mogelijkheid om zeer laagdrempelig vragen te stellen aan hun zorgverlener. Denk aan vragen over bijwerkingen van medicatie, wel/niet mogen autorijden, klachten etc. De SanaCoach kan tevens het verloop van een ziekte goed monitoren. Zo is Parkinson een hersenziekte met vele symptomen zoals beven, stijfheid, moeilijker kunnen lopen en een verminderde mimiek. Symptomen kunnen nu op makkelijke wijze systematisch en digitaal uitgevraagd worden. Dhr. van de Schaft maakt gebruikt van de SanaCoach: “Ik heb de vragenlijsten gebruikt die symptomen uitvraagt. Op basis daarvan is er contact geweest met de arts en is een extra consult overwogen. Het is een fijne aanvulling op de reguliere zorg.”

 

Digitale gezondheid

De online coaches zijn ontwikkeld door Sananet, een specialist in digitale gezondheidstoepassingen. De applicaties voor IBD (MijnIBDCoach) en Parkinson (SanaCoach Parkinson) zijn niet de eerste die VieCuri inzet. Patiënten met hartfalen maken al enkele jaren naar tevredenheid gebruik van de SanaCoach Hartfalen.

 

In deze video kun je zien hoe het gebruik er voor de patiënt in het dagelijks leven uit ziet.


Afbeelding Sana Coach

 

 

 

Afbeelding mijn IBD coach
Scroll voor meer informatie

Belangrijk bericht

Komt u binnenkort naar VieCuri? Bereid u goed voor!

 

Algemene informatie:

  • Bezoekt u een patiënt? Bekijk hier onze bezoekregeling.
  • Heeft u luchtwegklachten? Blijf dan thuis. Is uw bezoek aan het ziekenhuis toch nodig, draag dan een medisch mondneusmasker. Dit mondneusmasker kunt u krijgen bij de receptie.
  • Volg de basisregels: was of desinfecteer regelmatig uw handen, hoest en nies in de elleboog en schud geen handen. Hierdoor verspreiden virussen zich minder snel.

 

Bloedafname

Bloed laten prikken kan alléén op afspraak. Bij alle priklocaties kunt u alleen op afspraak terecht voor bloedafname. Maak zelf een afspraak via www.mijnVieCuri.nl.

 

Log hier in bij mijnVieCuri om zelf een afspraak te maken