Patiënt in wachtruimte

Officiele reactie op datalek

Datum: 25 oktober 2018

Vandaag is in de media een bericht verschenen over patiëntgegevens van VieCuri die nabij het ziekenhuis zijn gevonden. VieCuri Medisch Centrum betreurt dit enorm. Dit kan en mag niet gebeuren. Patiëntgegevens mogen het ziekenhuis niet op een onbeveiligde manier verlaten. Wij balen hier enorm van en hebben een grondig onderzoek ingesteld. Uiteraard wordt hier melding van gemaakt bij de daartoe bevoegde instanties, te weten Autoriteit Persoonsgegevens en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Daarnaast bekijken we samen met onze Functionaris Gegevensbescherming of de huidige procedure rond dit soort meldingen verbeterd kan worden. Voor al onze collega’s moet het heel helder zijn hoe te handelen als zoiets zich voordoet.

 

Intussen is bekend hoe de papieren verloren zijn geraakt. Om snel te kunnen handelen tijdens haar dienst, had een zorgverlener van de kinderafdeling een patiëntenlijst bij zich (géén patiëntendossiers). Deze lijst zat in haar broekzak en heeft ze tijdens haar pauze onbewust en onbedoeld mee naar buiten genomen. Toen ze vervolgens werd gebeld om met spoed terug te komen naar het ziekenhuis, is de lijst uit haar broekzak gevallen.

 

In het gesprek dat de melder met de betrokken afdeling had, is afgesproken dat meneer de gevonden papieren diezelfde dag zou komen brengen. Helaas is dat niet gebeurd en doordat het ziekenhuis geen gegevens had van de melder, kon hij niet worden teruggebeld. Toen de melder gisteren zelf nog eens contact zocht, is daar meteen op gehandeld door de Functionaris Gegevensbescherming van VieCuri. We herkennen ons dan ook niet in het beeld van de melder en diens signaal dat deze niet serieus zouden zijn genomen. We zijn de melder juist dankbaar dat hij zich meldde bij ons, dat hij integer is omgegaan met de gegevens en deze niet verder naar buiten zijn gebracht. Door het bij ons te melden, kunnen we bovendien alles in het werk stellen om te voorkomen dat dit nog eens gebeurt.

 

Dit is een zeer serieuze kwestie die we ons zeer aantrekken. Alle patiënten en ouders/verzorgers die op de lijst stonden, worden persoonlijk geïnformeerd over deze kwestie.

VieCuri locatie Venlo
Scroll voor meer informatie