Patiënt in wachtruimte

Twee VieCuri zorgproducten krijgen topklinische erkenning

Datum: 11 december 2018

Zo veel mogelijk transparantie over de kwaliteit van zeer complexe, topklinische behandelingen. Dat is het doel van het STZ Topklinisch Zorgregister dat vandaag is gelanceerd door de 26 topklinische opleidingsziekenhuizen. VieCuri heeft voor twee zorgproducten deze erkenning gekregen.

 

Allereerst het Centrum voor Metabole botaandoeningen, dat unieke kennis en vaardigheden beschikt op het gebied van botziekte, botsterkte en osteoporosezorg (botontkalking). En ten tweede de behandeling van ouderen met colorectaal carcinoom (darmkanker).

 

“Voor beide producten geldt dat we casussen uit het hele land voorgelegd krijgen. We zijn een vraagbaak voor zowel patiënten als collega-artsen”, vertelt internist Joop van den Bergh. “VieCuri is sinds april 2014 als eerste niet-academisch ziekenhuis in Nederland aangewezen als Expertisecentrum voor Metabole Botziekten. We doen aan wetenschappelijk onderzoek, werken samen met patiëntenverenigingen en hebben innovatie hoog op de agenda staan. Dat is zo uniek is dat zelfs astronauten van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA hier onderzocht worden.” Bij de behandeling van ouderen met darmkanker loopt VieCuri eveneens voorop. Door uitgebreid onderzoek direct na de diagnose, worden risicofactoren zo vroeg mogelijk ontdekt en complicaties zoveel mogelijk beperkt.

 

Online register

De Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen hebben de afgelopen vier jaar gewerkt aan het online register. Dat toetst de kwaliteit van hooggespecialiseerde en complexe zorgfuncties op inhoudelijke en kwalitatieve criteria. Het nieuwe register telt bij de lancering bijna honderd complexe zorgfuncties die als ‘topklinisch’ werden beoordeeld door een beoordelingscommissie. De komende periode wordt het aantal als ‘topklinisch’ beoordeelde zorgfuncties telkens verder uitgebreid.

 

Bekijk het register is te vinden via https://www.stz.nl/zorgregister.

 

STZ-voorzitter Hans van der Schoot: “Het register leidt voor de buitenwacht tot meer inzicht en heeft tegelijkertijd ook intern veel geldingskracht. Medisch specialisten die complexe aandoeningen behandelen, kunnen er bevestiging in vinden voor de kwaliteit van hun werk. De komende periode gaan we nog tientallen complexe behandelingen beoordelen. Het register krijgt daarmee een steeds groter belang voor zowel verwijzers en medici, als voor verzekeraars, overheid en de patiënten zelf.”

 

Topklinische opleidingsziekenhuizen zijn ziekenhuizen met een bovenregionale functie, die niet direct zijn gekoppeld aan een universiteit. In topklinische ziekenhuizen wordt complexe medische zorg aangeboden. De ziekenhuizen investeren daarnaast in onderzoek en opleidingen. Nederland telt 26 van deze ziekenhuizen.

Botten en gewrichten
Scroll voor meer informatie

Belangrijk bericht

Binnenkort naar VieCuri? Bereid u goed voor!

Houd rekening met het volgende:

  • Kom alleen (tenzij begeleiding noodzakelijk is. Bekijk hier de uitzonderingen)
  • Kom niet te vroeg (max. 15 minuten vóór uw afspraak)
  • Draag een mondneusmasker tijdens uw gehele bezoek
  • Desinfecteer regelmatig uw handen: bij binnenkomst, tijdens uw bezoek en in ieder geval na toiletbezoek
  • Verlaat het ziekenhuis direct na uw afspraak, tenzij aanvullend onderzoek nodig is
  • Heeft u corona-achtige klachten? Of bent u in quarantaine of isolatie? Bel vóór uw afspraak met de polikliniek waarmee u de afspraak heeft

 

Meer weten? Lees hier hoe u zich kunt voorbereiden op uw bezoek aan VieCuri:

 

Bereid u voor

 

Bezoekregeling

Bekijk hier de actuele bezoekregeling bij VieCuri

 

Bloedprikken? Prik zelf een datum!

Maak via www.mijnVieCuri.nl een afspraak voor bloedprikken bij ziekenhuis VieCuri in Venlo of Venray.

 

Maak een afspraak