Patiënt in wachtruimte

Stichting Muziek Jong voor Oud zet de toon bij VieCuri!

Datum: 10 februari 2017

VieCuri Medisch Centrum en Stichting Muziek Jong voor Oud gaan een structurele samenwerking aan. Beide partijen geloven in de positieve uitwerking van muziek in de zorg. VieCuri wil bovendien graag in de vorm van muziek uitdrukking geven aan haar gastvrijheid voor haar patiënten en hun naasten, als ook aan medewerkers en relaties van het ziekenhuis. Stichting Muziek Jong voor Oud vormt hierbij een uitstekende partner.

 

Stichting Muziek Jong voor Oud zal met enige regelmaat concerten gaan geven in de ziekenhuislocaties van VieCuri. Muziek Jong voor Oud wil kwetsbare ouderen en burgers, kinderen en anderen op een laagdrempelige wijze laten kennis maken met en laten deelnemen aan cultuur.

 

concert Jong voor oud

 

De stichting organiseert sinds 2007 jaarlijks meer dan vierhonderd concerten (licht) klassieke muziek en jazz in Limburgse ziekenhuizen en in vrijwel alle Limburgse verpleeg- en verzorgingshuizen en voor senioren die nog thuis wonen. Deze concerten worden gerealiseerd door de inzet van conservatoriumstudenten, voornamelijk afkomstig van het Conservatorium Maastricht.

 

VieCuri is naast Maastricht UMC+, het tweede ziekenhuis in Limburg dat een samenwerking aangaat met Muziek Jong voor Oud. Ook werkt de stichting samen met Zuyd Hogeschool afdeling Creatieve Therapie, om de effecten van de concerten te onderzoeken en ze op maat te maken voor de verschillende doelgroepen. VieCuri juicht dit onderzoek toe en wil dan ook graag achterhalen welke impact klassieke muziek heeft op het welbevinden van zijn patiënten en medewerkers.

 

 

Concert Muziek Jong voor Oud

 Scroll voor meer informatie