Patiënt in wachtruimte

VieCuri tevreden over 2015

Datum: 11 januari 2016

“We kunnen redelijk tevreden zijn over de resultaten van 2015”, zo vertelde bestuursvoorzitter Dirk Jan Verbeek van VieCuri Medisch Centrum tijdens een drukbezochte nieuwjaarsbijeenkomst van het ziekenhuis.
 

In 2015 werd het ziekenhuis bezocht door bijna 110.000 unieke patiënten; dat is een fractie minder dan het jaar daarvoor. Wat wel opvalt, is dat de medische zorg aan ouderen boven 65 jaar toenam met 6% tot 35.500 patiënten. Volgens Verbeek stagneert de algemene groei als gevolg van de invoering en de verhoging van het eigen risico in de zorgverzekering. “Mensen onder 65 jaar stellen langer uit of laten zich eerder adviseren door hun huisarts. Op zichzelf zijn dit de bedoelde effecten van het eigen risico; voor het ziekenhuis schept dit meer ruimte om zich te richten op zijn kerntaken onderzoek en behandeling. In dat opzicht kunnen we concluderen dat de afspraken die wij landelijk maakten met minister en zorgverzekeraars hun effect hebben”.
 

Positief resultaat

In financieel opzicht behaalde het ziekenhuis een resultaat van plus 3,5 miljoen euro op een omzet van 269 miljoen euro. Verbeek licht toe dat dit resultaat hard nodig is om te blijven voldoen aan de verplichtingen op de lange termijn, zoals de vereiste investeringen in het gebouw, in technische apparatuur en in ICT. “Hierbij komt dat het resultaat onder druk staat als gevolg van de scherpe prijspolitiek van zorgverzekeraars, de concurrentie op die markt en door tal van kostenstijgingen. Vooral de toename van kosten voor dure geneesmiddelen zoals die voor kankerpatiënten baart mij zorgen. Bij VieCuri namen die kosten opnieuw met 6% toe. Daarvoor moet echt landelijk een oplossing worden gevonden. Het kan niet zo zijn dat die toename van kosten eenzijdig op de ziekenhuizen wordt afgeschoven. Dat gaat ten koste van de dagelijkse zorg aan onze patiënten.”

 

VieCuri in 2016
 Voor 2016 verwacht VieCuri dat de lijn van 2015 wordt doorgetrokken. Verbeek vertrouwt dat met de grootste zorgverzekeraars in de regio afspraken gemaakt kunnen worden voor de komende drie jaar. Dat geeft rust aan het front en maakt dat we ons –met hen– kunnen gaan richten op de inhoud van de zorg in de regio. VieCuri doet dat zoveel mogelijk met partners als de huisartsen, thuiszorg en de zorgcentra voor ouderen. De samenwerking met het Laurentius Ziekenhuis in Roermond zal intensiever worden. “Dat is een must, willen we voor zoveel mogelijk patiënten de medisch-specialistische zorg dichtbij in de regio blijven bieden. Als het ieder-voor-zich-principe gehuldigd wordt dan zijn de grenzen snel bereikt; we maken dan te veel onnodige kosten en dat geld is heel hard nodig om de groei van de vraag op te vangen. De minister en de zorgverzekeraars houden hun hand immers op de knip”, zo vertelt Dirk Jan Verbeek.

 

Kwaliteitsaccreditatie
Tot slot is van belang dat VieCuri tegen het einde van 2016 de felbegeerde internationale kwaliteitsaccreditatie JCI in de wacht hoopt te slepen. De bestuursvoorzitter stelt dat VieCuri daarmee het bewijs levert dat de kwaliteit van de zorg en dienstverlening tot de hoogste categorie behoort.

Duim omhoog
Scroll voor meer informatie