Patiënt in wachtruimte

Toegangstijden VieCuri

Datum: 16 november 2016

Met de recente berichten in de media is de indruk gewekt dat VieCuri te weinig zorg zou hebben gecontracteerd bij zorgverzekeraars. Daarvan is geen sprake. Wel wil VieCuri bijsturen op de kosten. Dat doen we overigens elk jaar en het gehele jaar door. Wij vinden het belangrijk om een toelichting te geven op de aangepaste openstelling van de poliklinieken gedurende twee dagen en de verminderde beschikbaarheid van het operatiecomplex in Venray in de maand december.

Zorgcontracten met verzekeraars
Genoemde maatregelen hebben geen enkel verband met de afspraken die met de zorgverzekeraars zijn gemaakt. Die zijn voldoende. We ondersteunen de noodzaak van zogeheten ‘zorgkostenplafonds’ om de kosten in de zorg beheersbaar te houden. Samen met patiëntenvertegenwoordigers, huisartsen, andere zorginstellingen, gemeenten en zorgverzekeraars werken we aan nieuwe vormen van zorg om dit mogelijk te maken.

Kerstverlof
Net als in andere organisaties nemen ook veel medewerkers van VieCuri in december traditioneel meer verlof op dan in andere maanden. Omdat de feestdagen dit jaar in het weekend vallen, willen we de versnippering van vrije dagen beperken door de inzet van medewerkers zoveel mogelijk te bundelen. Daarom zijn er in december twee dagen, vrijdag 16 december en 30 december, waarop er minder spreekuren zullen plaatsvinden. Dat is niet alleen efficiënt , maar ook zorgvuldig en helder voor onze patiënten. In de poliklinieken worden op deze dagen geen afspraken gepland met nieuwe patiënten. Daarnaast zullen er deze dagen geen geplande operatiebehandelingen plaatsvinden. Er is bewust gekozen om deze dagen niet aan de feestdagen te koppelen, om zo te bereiken dat we voldoende ruimte hebben om onze patiënten te zien.

Onderhoud OK-complex Venray
Op de ziekenhuislocatie in Venray zijn er eind december onderhoudswerkzaamheden aan het operatiecomplex, deze werkzaamheden worden meestal aan het einde van het jaar gepland vanwege de verminderde beschikbaarheid van medewerkers. Zoveel als mogelijk worden de operaties verplaatst naar onze locatie in Venlo. Wij realiseren ons dat we dit helaas niet voor alle operaties mogelijk kunnen maken.

Voorop staat dat bovenstaande maatregelen niet gelden voor patiënten die in een acute situatie verkeren. De medisch specialisten beoordelen in voorkomende gevallen heel kritisch hoe spoedig hun patiënten zorg nodig hebben en of het verantwoord is om een afspraak of een operatie uit te stellen naar 2017.

 

Wij vragen uw begrip hiervoor.

 

stethoscoop
Scroll voor meer informatie