Patiënt in wachtruimte

Tien klinieken verbinden zich aan OncoZON

Datum: 27 september 2016 |  zorg, kwaliteit, borstkanker, chemotherapie

Op een uniforme manier de hoogste kwaliteit van kankerbehandeling bieden. Dat is het streven van het nieuwe samenwerkingsverband Oncologisch Netwerk Zuidoost-Nederland, kortweg OncoZON, waarin tien instellingen waaronder VieCuri samenwerken. Zij hebben een contract met elkaar gesloten om te komen tot vergaande samenwerking op oncologisch gebied. Het netwerk heeft tot doel de best mogelijke oncologische zorg aan te bieden, dichtbij huis als het kan, verder van huis als het moet.

 

De oncologische zorg is inmiddels zo complex geworden, dat steeds meer specialistische expertise per tumorlijn noodzakelijk wordt. Daarom is het zaak kennis en kunde samen te brengen. OncoZON voorziet daar in. De klinieken die samenwerken in OncoZON zijn – in alfabetische volgorde – Catharina Ziekenhuis, Elkerliek ziekenhuis, Laurentius Ziekenhuis, Maastricht UMC+, Máxima Medisch Centrum, SJG Weert, St. Anna Ziekenhuis, VieCuri Medisch Centrum, Zuyderland en bestralingskliniek Maastro Clinic. Vanuit deze centra zijn zogenoemde tumorwerkgroepen samengesteld, die met elkaar afspreken hoe de zorg er per specifieke tumorlijn (borstkanker, longkanker et cetera) uit moet zien. Daarbij worden vaste standaarden voor behandeling (zogenoemde best practices) opgesteld en ervaringen gedeeld, met als doel de zorg te evalueren en zodoende continu te verbeteren. Uniek is dat de tien OncoZON-partners contractueel hebben vastgelegd dezelfde procedures en werkwijzen te zullen gaan volgen. Zo weet de patiënt dat hij dezelfde topzorg krijgt in iedere instelling van het netwerk. Deelname aan OncoZON is dan ook niet vrijblijvend.

 

Dichtbij de patiënt

Doel van OncoZON is optimale oncologische zorg aan te bieden zo dicht mogelijk in de buurt van de patiënt. In de tumorwerkgroepen is bepaald wat de beste zorg is en die standaard zal in alle aangesloten ziekenhuizen worden gehanteerd. Hierdoor zal de zorg, ongeacht de ‘voordeur’ waar de patiënt naar binnen gaat, binnen OncoZON overal van hetzelfde hoge niveau zijn. Voor sommige tumortypen zal het echter niet mogelijk zijn de patiënt in zijn eigen omgeving te behandelen, met name bij tumoren die niet vaak voorkomen en/of complexe behandeling vragen. In dat geval zal de patiënt zorg aangeboden krijgen in de kliniek die expertise heeft opgebouwd met deze specifieke tumorsoort en daardoor de best mogelijke zorg kan bieden.
Prof. dr. Bernd Kremer, KNO-arts en hoofd/hals-oncoloog van het Maastricht UMC+ en voorzitter van het dagelijks bestuur van OncoZON: “De tien partners hebben zich con amore uitgesproken vóór samenwerking en hebben zich ook contractueel verbonden aan die samenwerking. Wat dat betreft lopen we voorop in Nederland. We zijn verder in het denken als één oncologische club.”

logo Oncozon
Scroll voor meer informatie

Belangrijk bericht

Binnenkort naar VieCuri? Bereid u goed voor!

 

Houd rekening met het volgende:

  • Heeft u een afspraak op de poli? Het dragen van een mondneusmasker is niet verplicht
  • Houd 1,5 meter afstand aan tot andere personen. Daar waar dit niet kan, draag een mondneusmasker
  • Kom alleen (tenzij begeleiding -max. 1 persoon- noodzakelijk is. Bekijk hier de uitzonderingen)
  • Kom niet te vroeg (max. 15 minuten vóór uw afspraak)
  • Verlaat het ziekenhuis direct na uw afspraak, tenzij aanvullend onderzoek nodig is
  • Heeft u corona-achtige klachten? Of bent u in quarantaine of isolatie? Bel vóór uw afspraak met de polikliniek waarmee u de afspraak heeft
  • Bezoekt u een patiënt? Dan krijgt u van ons een medisch mondneusmasker. Dit mondneusmasker draagt u tijdens uw bezoek in het ziekenhuis, ook als u bij de patiënt zit
  • Er zijn maximaal twee bezoekers (vanaf 13 jaar) per patiënt per dag zijn toegestaan. De bezoekers mogen niet tegelijkertijd op de patiëntenkamer zijn omdat onze kamers niet groot genoeg zijn om de 1,5 meter te waarborgen.
  • Volg de basisregels: Was of desinfecteer regelmatig uw handen, hoest en nies in uw elleboog, schud geen handen, houd 1,5 meter afstand (daar waar kan). 

 

Bekijk hier de actuele bezoekregeling in verband met het coronavirus.

 

Meer weten? Lees hier hoe u zich kunt voorbereiden op uw bezoek aan VieCuri: 

 

Bereid u voor

 

Bloedafname

Voor bloedafname bij VieCuri in Venlo en Venray en bij de regiopoli Reuver (ProVita) kunt u alleen op afspraak terecht. Bij de overige priklocaties kunt u zonder afspraak terecht.

 

Lees meer