Patiënt in wachtruimte

Promotie orthopedisch chirurg Okke Lambers Heerspink

Datum: 9 december 2016

Orthopedisch chirurg Okke Lambers Heerspink is gepromoveerd. In zijn promotieonderzoek heeft hij uitgebreid onderzoek gedaan naar de vraag of het beter is om een gescheurde schouderpees te opereren of om deze te behandelen met fysiotherapie en pijnstillers? Zijn conclusie luidde dat een gescheurde schouderpees lang niet altijd geopereerd te hoeft te worden.

Is het beter een gescheurde schouderpees te opereren of om deze te behandelen met fysiotherapie en pijnstillers? Die vraag, waarvoor nog weinig wetenschappelijk bewijs was, stond centraal in een onderzoek uitgevoerd door orthopedisch chirurg Okke Lambers Heerspink. Hij concludeert dat er weinig verschil blijkt te zijn tussen beide behandelingen, en dat opereren met 73% bovendien een veel hogere kans op een nieuwe scheur geeft. Dat laatste geldt vooral voor patiënten op hogere leeftijd, patiënten met een grotere scheuromvang of patiënten bij wie meerdere pezen zijn aangedaan. Hij pleit er daarom voor om minder vaak te opereren.

Voor zijn onderzoek vroeg Lambers Heerspink 56 patiënten om een vragenlijst in te vullen een jaar na de start van de behandeling, en bekeek hij MRI-beelden. Uit deze gegevens blijkt geen significant verschil te bestaan tussen beide behandelingen. Ook bleek de uitgangssituatie voor een operatie van conservatief behandelde patiënten na een jaar niet te zijn verslechterd, wat aangeeft dat schouderpeesscheuren wellicht niet zo snel geopereerd hoeven te worden. Samenvattend pleit Okke Lambers Heerspink ervoor om met conservatieve behandeling te beginnen, voordat een operatie overwogen wordt. Opereren kan wel bij patiënten die specifieke kracht moeten kunnen uitoefenen, en bij jongere patiënten, en beter niet bij patiënten op hoge leeftijd of met een gecompliceerde schouderpeesscheur. Bij niet opereren is het wel van belang dat patiënten met een toename van klachten zich melden bij de orthopedisch chirurg. Een toename van klachten kan wijzen op een toename in scheurgrootte.

 

Okke Lambers Heerspink

Okke Lambers Heerspink studeerde geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij was tijdens zijn promotieonderzoek verbonden aan onderzoeksinstituut SHARE, onderzoeksprogramma Public Health Research, van het Universitair Medisch Centrum Groningen.


Wil je meer lezen over het promotieonderzoek, lees dan verder op de website van Rijksuniversiteit Groningen.

O. Lambers Heerspink 3709.jpg

 Scroll voor meer informatie