Patiënt in wachtruimte

Nieuwe Raad van Bestuur VieCuri Medisch Centrum van start

Datum: 1 november 2016

De Raad van Toezicht van VieCuri Medisch Centrum voor Noord Limburg heeft het genoegen mede te delen dat per 1 januari 2017 een nieuwe Raad van Bestuur van start gaat. Deze bestaat uit mevrouw A.G.M. van Rossum (voorzitter Raad van Bestuur) en de heer IJ.C. Schouten (lid Raad van Bestuur, onder meer belast met de financiële portefeuille). 
Ankie van Rossum  IJsbrand Schouten
Ankie van Rossum (52) is thans werkzaam als lid Raad van Bestuur van het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein. IJsbrand Schouten (47) is momenteel als lid Raad van Bestuur verbonden aan care- en thuiszorginstelling Cicero Zorggroep te Brunssum.


De huidige portefeuilleverdeling binnen VieCuri blijft voorlopig ongewijzigd gehandhaafd en wordt na de start van beide nieuwe bestuurders in afstemming met de Raad van Toezicht voor zover nodig opnieuw bijgesteld.

De huidige (interim)bestuurders van VieCuri – de heren D.J. Verbeek (vzt. RvB) en D.J.K.H. Boot (lid RvB) - leggen hun functie conform de gemaakte afspraken per 1 januari 2017 neer. De Raad van Toezicht is beide heren zeer erkentelijk voor de bijdrage, die zij de afgelopen periode aan het functioneren van VieCuri Medisch Centrum hebben geleverd.

VieCuri gebouw Venlo
Scroll voor meer informatie