Patiënt in wachtruimte

VieCuri over op één gezamenlijk patiëntendossier

Datum: 3 juli 2015 |  zorg, kwaliteit

Vandaag, vrijdag 3 juli gaan de laatste specialismen in VieCuri over op het nieuwe zorginformatie- en registratiesysteem. Dit betekent dat we vanaf dat moment één geïntegreerd patiëntendossier gebruiken. Hierin staat alle informatie die bij de patiënt hoort, zoals afspraken, opnamen, onderzoeken, uitslagen, medicatie, diagnoses en medisch beleid. Zo is alle informatie beschikbaar in één systeem op elke plek en voor iedere zorgverlener die bij de behandeling betrokken is. Hiermee maken wij de zorg veiliger en dus beter voor de patiënt.


Het nieuwe patiëntendossier zorgt ervoor dat zorgverleners indien nodig direct alle relevante gegevens van hun patiënt bij de hand hebben. Hiermee wordt de zorg een stap verbeterd en efficiënter ingericht. Voorheen waren er verschillende patiënteninformatiesystemen in gebruik en veelal op maat gemaakt voor een specifieke afdeling. Dit had tot gevolgd dat patiëntgegevens soms meerdere keren ingevoerd moesten worden. Het is veel efficiënter om alle belangrijke informatie met betrekking tot één patiënt te bundelen.

Samen met leverancier ChipSoft is het gezamenlijke patiëntendossier ontwikkeld.


De voorbereidingen van dit grote en complexe project zijn begin vorig jaar gestart. In november 2014 zijn de eerste vakgroepen al overgegaan op het nieuwe systeem. Op 3 juli, met de ingebruikname van het geïntegreerd dossier voor alle specialismen vindt nu de afronding plaats.

Scroll voor meer informatie