Patiënt in wachtruimte

VieCuri blij met keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis

Datum: 7 september 2015 |  zorg, kwaliteit

Vandaag, maandag 7 september kreeg VieCuri voor de tweede maal het keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis toegekend.

Directeur Unie KBO Manon Vanderkaa reisde hiervoor naar Venlo en overhandigde op de polikliniek Geriatrie de plaquette aan geriater Floortje Kamerman. Vanderkaa werd vergezeld door Martijn Grimmius, radiomaker, die live verslag deed van de uitreiking voor het KRO-NCRV-programma De Ochtend. Na een kort interview werd de slagroomtaart, versierd met het keurmerk, aangesneden. Naast de collega’s die op de poli aanwezig waren, kon een aantal polikliniekpatiënten meegenieten van deze traktatie.

Het keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis is ontwikkeld op initiatief van de samenwerkende ouderenorganisaties (Unie KBO, PCOB, NOOM en NVOG). Om de zorg en voorzieningen voor ouderen te verbeteren, hebben de ouderenorganisaties het afgelopen jaar vijftien kwaliteitsaspecten opgesteld die van groot belang zijn voor de ziekenhuiszorg aan ouderen. Hierop zijn de ziekenhuizen bezocht door getrainde seniorscouts en bevraagd door het onderzoeksbureau MediQuest.

Belangrijke criteria voor het behalen van het keurmerk zijn onder meer het beschikbaar hebben van een vast team met geriatrische expertise. Ook is het van belang dat ouderen worden gescreend op risicofactoren als vallen, delier, fysieke beperkingen en ondervoeding. Hierbij gaat het niet om de screening alleen; er moet ook aandacht zijn voor de gesignaleerde risico’s. Sinds de vorige toekenning zijn de criteria aangescherpt. Dit keer is vooral ook gekeken naar de continuïteit van zorg tijdens de opname en na het ontslag. Verder zijn specifieke voorzieningen voor (kwetsbare) ouderen, bijvoorbeeld in bouwkundig opzicht een belangrijk punt van aandacht.

VieCuri is blij dat zij het keurmerk opnieuw heeft ontvangen. Het is een groot compliment voor alle betrokkenen en het stimuleert om de zorgprocessen, het beleid en de fysieke omgeving beter af te stemmen op de toenemende groep kwetsbare oudere patiënten. Binnen de organisatie en samen met de zorgverleners in de regio willen wij de zorg nog beter afstemmen op hun individuele behoeften.

Meer informatie over het keurmerk is te vinden op de website www.seniorvriendelijkziekenhuis.nl

Scroll voor meer informatie

Belangrijk bericht

Binnenkort naar VieCuri? Bereid u goed voor!

 

Houd rekening met het volgende:

  • Heeft u een afspraak op de poli? Het dragen van een mondneusmasker is niet verplicht
  • Houd 1,5 meter afstand aan tot andere personen. Daar waar dit niet kan, draag een mondneusmasker
  • Kom alleen (tenzij begeleiding -max. 1 persoon- noodzakelijk is. Bekijk hier de uitzonderingen)
  • Kom niet te vroeg (max. 15 minuten vóór uw afspraak)
  • Verlaat het ziekenhuis direct na uw afspraak, tenzij aanvullend onderzoek nodig is
  • Heeft u corona-achtige klachten? Of bent u in quarantaine of isolatie? Bel vóór uw afspraak met de polikliniek waarmee u de afspraak heeft
  • Bezoekt u een patiënt? Dan krijgt u van ons een medisch mondneusmasker. Dit mondneusmasker draagt u tijdens uw bezoek in het ziekenhuis, ook als u bij de patiënt zit
  • Er zijn maximaal twee bezoekers (vanaf 13 jaar) per patiënt per dag zijn toegestaan. De bezoekers mogen niet tegelijkertijd op de patiëntenkamer zijn omdat onze kamers niet groot genoeg zijn om de 1,5 meter te waarborgen.
  • Volg de basisregels: Was of desinfecteer regelmatig uw handen, hoest en nies in uw elleboog, schud geen handen, houd 1,5 meter afstand (daar waar kan). 

 

Bekijk hier de actuele bezoekregeling in verband met het coronavirus.

 

Meer weten? Lees hier hoe u zich kunt voorbereiden op uw bezoek aan VieCuri: 

 

Bereid u voor

 

Bloedafname

Voor bloedafname bij VieCuri in Venlo en Venray en bij de regiopoli Reuver (ProVita) kunt u alleen op afspraak terecht. Bij de overige priklocaties kunt u zonder afspraak terecht.

 

Lees meer