Patiënt in wachtruimte

VieCuri blij met keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis

Datum: 7 september 2015 |  zorg, kwaliteit

Vandaag, maandag 7 september kreeg VieCuri voor de tweede maal het keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis toegekend.

Directeur Unie KBO Manon Vanderkaa reisde hiervoor naar Venlo en overhandigde op de polikliniek Geriatrie de plaquette aan geriater Floortje Kamerman. Vanderkaa werd vergezeld door Martijn Grimmius, radiomaker, die live verslag deed van de uitreiking voor het KRO-NCRV-programma De Ochtend. Na een kort interview werd de slagroomtaart, versierd met het keurmerk, aangesneden. Naast de collega’s die op de poli aanwezig waren, kon een aantal polikliniekpatiënten meegenieten van deze traktatie.

Het keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis is ontwikkeld op initiatief van de samenwerkende ouderenorganisaties (Unie KBO, PCOB, NOOM en NVOG). Om de zorg en voorzieningen voor ouderen te verbeteren, hebben de ouderenorganisaties het afgelopen jaar vijftien kwaliteitsaspecten opgesteld die van groot belang zijn voor de ziekenhuiszorg aan ouderen. Hierop zijn de ziekenhuizen bezocht door getrainde seniorscouts en bevraagd door het onderzoeksbureau MediQuest.

Belangrijke criteria voor het behalen van het keurmerk zijn onder meer het beschikbaar hebben van een vast team met geriatrische expertise. Ook is het van belang dat ouderen worden gescreend op risicofactoren als vallen, delier, fysieke beperkingen en ondervoeding. Hierbij gaat het niet om de screening alleen; er moet ook aandacht zijn voor de gesignaleerde risico’s. Sinds de vorige toekenning zijn de criteria aangescherpt. Dit keer is vooral ook gekeken naar de continuïteit van zorg tijdens de opname en na het ontslag. Verder zijn specifieke voorzieningen voor (kwetsbare) ouderen, bijvoorbeeld in bouwkundig opzicht een belangrijk punt van aandacht.

VieCuri is blij dat zij het keurmerk opnieuw heeft ontvangen. Het is een groot compliment voor alle betrokkenen en het stimuleert om de zorgprocessen, het beleid en de fysieke omgeving beter af te stemmen op de toenemende groep kwetsbare oudere patiënten. Binnen de organisatie en samen met de zorgverleners in de regio willen wij de zorg nog beter afstemmen op hun individuele behoeften.

Meer informatie over het keurmerk is te vinden op de website www.seniorvriendelijkziekenhuis.nl

Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis
Scroll voor meer informatie